Wat is Natuurpro?

Netwerk van natuurprofessionals

ONS VERHAAL

Ooit sloegen een aantal hoveniersbedrijven de handen om op een goede manier inheemse kruidenvegetaties te gaan maken. Dit leidde destijds tot het licentiesysteem ‘Heem brengt natuur dichtbij‘: dé organisatie als het gaat om aanleg, beheer en monitoring van inheemse kruidenvegetaties. Heem bleef door praktijkervaring kennis opbouwen en zocht daarin de samenwerking met ecologisch adviesbureaus. De bij Heem aangesloten hoveniersbedrijven kwamen zo in nauw contact te staan met deze adviesbureaus in de uitvoering van hun projecten.

Naast inheemse kruidenvegetaties werden nu ook andere ecologische onderwerpen besproken zoals de beheersing van de Eikenprocessierups, Essentaksterfte en ecologisch (berm)beheer. De hovenier- en ecologiepartners bleven met plezier samenwerken waardoor ook landschapsarchitecten en ingenieurs geïnteresseerd raakten om aan te haken. Zij konden zo gebruik maken van de kennis van Heem, maar ook samenwerken en kennis delen met de al aanwezige partijen binnen andere thema’s. Toen de landschapsarchitecten en ingenieurs toetraden besloten we om het netwerk Natuurpro op te richten en van Heem een productpartner te maken.

Natuurpro gaat over allerlei facetten van natuurontwikkeling. Inheemse kruidenvegetaties, groen voor klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, ecologisch beheer en faunavoorzieningen zijn slechts een aantal onderwerpen die thuishoren in ons netwerk. Natuurpro projecten kenmerken zich door betrokkenheid in elke fase, van ontwerp tot beheer, en door ambitieuze, uitvoerbare en ecologisch verantwoorde keuzes.

Bij Natuurpro staan samenwerking tussen partners in projecten en kennisdeling centraal. De aangesloten partijen hebben verschillende specialismen die bij elkaar aansluiten en zijn verspreid door heel Nederland. We streven gezamenlijk naar een optimale invulling van de natuur in Nederland voor mens, plant en dier. Als partner van Natuurpro kun je hier deel van uitmaken.

Neem een kijkje naar onze projecten als je nieuwsgierig bent geworden.