De Schoonste Lusthof

Bodemonderzoek en plant-bodemadvies

Job Claushuis heeft met zijn bedrijf de Schoonste Lusthof een belangrijke dienstverlening aan het netwerk Natuurpro toegevoegd. Voordat een project van start gaat is het belangrijk om te weten op wat voor bodem je aan de slag gaat. Niet alleen de grondsoort, maar bijvoorbeeld ook de pH, waterhuishouding, voedselrijkdom en het bodemleven zijn cruciale informatie over de bodem die invloed hebben op aan te brengen beplanting. De Schoonste Lusthof brengt al deze zaken in beeld en legt o.b.v. de data een concreet advies neer over welk plantsortiment geschikt is voor die bodem. Verschillende Natuurpro partners werken al intensief samen met Job in hun projecten om een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren in hun projecten. De adviezen zijn toepasbaar op alle typen beplanting, van inheemse kruiden en bloembollen tot bomen en struiken. Andere productpartners Heem en de Bonte Berm hebben het plant-bodemadvies volledig omarmd in het aanbrengen van hun vegetaties.