Verhoeve Groen is actief op het gebied van vormgeving, aanleg en onderhoud van terreininrichtingen, groenvoorzieningen, natuurlijk groen, natuurlijk zwemwater, speelvoorzieningen en dak- en gevelbegroeiing.  Ons circa 150 jaar oude bedrijf heeft zijn wortels in de wegenbouw. Door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zijn we een modern bedrijf met gespecialiseerde activiteiten en veel kennis. Er is gekozen voor een regionale aanpak en een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Vanuit een drietal vestigingen in Noord-, Oost- en West-Nederland is er nauw contact met opdrachtgevers. Daarnaast zijn wij ook werkzaam in België.

Het Natuurpro partnerschap zien we als een toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.
Door de kennis, ervaring en het kwalitatief hoogstaande product zijn wij in staat om projecten te maken waarmee de biodiversiteit sterk wordt verhoogd.
Met dit unieke product zijn wij in staat natuur dichter bij mensen de te brengen.

Contactgegevens Natuurpro advisuer
Ruurd Groensma
M: 06-53988628
E: r.groensma@verhoevegroen.com