H+N+S Landschapsarchitecten is een ontwerpbureau dat gericht is op innovatie in onderzoek en ontwerp. Ruimtelijk ontwerp, visievorming en onderzoek gaan bij H+N+S hand in hand. Het bureau maakt innovatieve plannen voor de inrichting en het gebruik van de (groene) buitenruimte op alle schaalniveaus: van tuin tot regionaal landschap en van boezemkade tot riviersysteem. H+N+S werkt voor de rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen, marktpartijen, non-gouvernementele organisaties (ngo┬┤s) en particulieren.

Contactgegevens Natuurpro adviseur
Hank van Tilborg
Tel: 033 4328036
E: h.vantilborg@hnsland.nl