Voor ecologisch advies en onderzoek bent u bij Ecologica aan het juiste adres. Wij bieden een breed pakket aan diensten en hebben jarenlange ervaring in vrijwel het hele scala aan planvorming, onderzoek en advies. Kwaliteit, deskundigheid, goede communicatie en een praktisch bruikbaar product kenmerken onze werkwijze. Aansprekende voorbeelden van onze diensten zijn:

Kansenkaarten biodiversiteit
Monitoring van natuurwaarden; planvorming, uitvoering, maar ook coördinatie van monitoring door derden.
Natuurontwikkeling, inrichtingsplannen en meer brede visies op natuur
Toetsing aan de natuurwetgeving (zoals quickscans, nader onderzoek, ecologische begeleiding, aanvraag ontheffing, passende beoordeling…)
Cursussen natuurwetgeving
Wij vormen een enthousiast team van ecologen met veel veldervaring. Betrokkenheid en een uitgebreide ervaring in de landschappen van Zuid- en Midden- Nederland kenmerken ons werk.

Ecologica is actief in natuurontwikkeling en -beheer, beleidvorming, groene wetgeving, monitoring van flora en fauna, ecologisch groenbeheer en nog veel meer. Voor het uitvoeren van een inventarisatie hebben wij specialistische kennis in huis van vrijwel alle beleidsrelevante soortgroepen, zoals planten, vogels, vissen, amfibieën, reptielen, dagvlinders, libellen en sprinkhanen, maar ook voor minder gangbare groepen zoals mieren, kevers of wilde bijen kunt u bij ons terecht. Op het gebied van insecten hebben wij, als één van de weinige bureaus, echte specialisten in ons team.

Wilt u meer weten over onze diensten? Lees dan verder op onze site.

Ecologica: vakmensen, vakwerk… logisch.

Contactgegevens Natuurpro adviseur
Johan Zwanenburg
Tel: 0495-462070
E: Johan.zwanenburg@ecologica.eu