Landschapsarchitectuur, stedenbouw en inrichting openbare ruimte

Buro Lubbers is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur, stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Sinds 1993 ontwerpen wij projecten op elk schaalniveau voor stad en land, publieke of private opdrachtgever. Onze plannen kenmerken zich door een integrale strategie, een vernieuwend vakmanschap, een scherpe analyse, een stoere, poëtische vormentaal en een kritische aanpak op elk niveau. Met ambitie en realiteitszin boort ons multidisciplinaire team zijn creatieve potenties aan voor de ruimtelijke opgaven van vandaag én morgen.

Ontwerpen voor de toekomst

Stevig verankerd in de traditie onderzoeken wij telkens opnieuw hoe landschappelijke en stedenbouwkundige plannen het hoofd kunnen bieden aan urgente maatschappelijke vraagstukken, zoals het belang van natuurontwikkeling, de noodzaak van klimaatadaptie en de bevordering van biodiversiteit. Het is onze overtuiging dat een gezonde stad en een duurzaam landschap baat hebben bij samenwerking. Door kennis te delen kunnen we oplossingen combineren en belangen verenigen voor een natuurlijke leefomgeving. Daarom zetten wij onze ervaring en expertise in voor Natuurpro.

Beplanting voor mens en dier

De natuurvriendelijke plannen van Buro Lubbers onderscheiden zich door hun specifieke beplantingsplannen. We passen voor het merendeel inheemse soorten toe, die zowel voor vlinders, bijen en vogels als voor mensen betekenisvol zijn. Vruchtdragende beplanting is bijvoorbeeld niet alleen een voedselbron voor vogels en insecten, maar vormt ook een aantrekkelijk beeld voor de mens. Een afwisselende geur, kleur en bloeiwijze van de beplanting zorgt er voor dat de plannen in elk seizoen een bijzondere beleving bieden, terwijl het ook de biodiversiteit ten goede komt. Door de vegetatie slim te ordenen verenigt het bovendien nestgelegenheden en foerageermogelijkheden voor vogels en kleine dieren met natuurlijke speel- en verblijfsplekken voor de mens. De beplantingsplannen van Buro Lubbers creëren dus een aangename omgeving voor mens én dier, flora én fauna.

Water

De wateropgave is een vanzelfsprekend onderdeel in onze ruimtelijke plannen. Duurzame watersystemen integreren we zo dat ze bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving. Dat kan door hemelwater zichtbaar af te voeren en te bergen in het plangebied. In combinatie met specifieke beplanting bevordert wateropvang de biodiversiteit en heeft het ook een recreatieve meerwaarde. Wadi’s en retentiezones zijn bijvoorbeeld natuurvriendelijke spelaanleidingen in een wijk. Pieken en dalen in het waterniveau vangen we op met landschappelijke gradiënten die resulteren in afwisselende parken. De afwisseling van harde en zachte oevers maakt water aantrekkelijk voor mens en dier. Zo is de waterparagraaf voor ons altijd een inherent onderdeel van een (natuurlijke) inrichting.

Referentieprojecten

Op verschillende plekken heeft Buro Lubbers natuurvriendelijke plannen gerealiseerd. Referenties zijn onder meer:
Bij- en vlindervriendelijke beplanting: Rijksarchief Limburg, Maastricht; Bedrijventerrein Grote Polder, Zoeterwoude; woonwijk Celsius, Eindhoven; stadsgebied Cruquius, Amsterdam; daktuinen Strijp S, Eindhoven; gevelbeplanting Schubertlaan Eindhoven Specifieke wijze van aanplanten en beheer: Rieteiland oost, IJburg Amsterdam gebiedseigen vegetatie Stadhouderspark Vught; maaipaden Zorgpark Voorburg, Vught; ’t Zand, Son Toepassing van het Heem-concept: IJburg, Amsterdam; Zorgpark Voorburg, Vught Natuurvriendelijk watersysteem: Monnikenhuizen, Arnhem; ’t Zand, Westerpark, Zorgpark Voorburg, Vught.

Contactgegevens Natuurpro adviseur
Jonathan van Gog
Tel: 073-6149321
E:  j.vangog@burolubbers.nl