De Bonte Berm

Wat is een Bonte Berm?

De Bonte Berm is een gezamenlijk concept van Heem en JUB Holland. Door de toepassing van bloembollen met een inheems kruidenmengsel wordt een zo lang mogelijk bloeiseizoen voor insecten gerealiseerd. Vroeg in het voorjaar gaan de eerste bloembollen open waar vroeg-vliegende insecten van profiteren. Het beeld begint te veranderen rond mei wanneer de eerste inheemse kruiden zich mengen met de bollen. In de maanden die volgen nemen de kruiden het beeld steeds verder over. De laatste kruiden bloeien tot eind september waardoor insecten vanaf het vroege voorjaar tot de herfst van voedsel en schuilplaats zijn voorzien. De Bonte Berm levert kleurenrijkdom op en zorgt voor bloei op een moment in het jaar waar veel insecten voedsel tekort komen, met name in het stedelijk gebied.
Het station van Dieren in de gemeente Rheden is eenĀ recent project waar de ontwikkeling van een Bonte Berm mooi is vastgelegd.

Stinzen en biologisch sortiment

Vanuit duurzaamheidsoverwegingen is het mogelijk om een Bonte Berm te ontwikkelen waarbij uitsluitend stinzen en/of biologische bloembollen worden toegepast. Vraag hiervoor bij een van onze hovenier-partners naar de mogelijkheden.