Uit onderzoek is gebleken dat bedrijventerreinen een belangrijke rol kunnen spelen bij het herstel en behoud van de biodiversiteit. Deze gebieden beslaan in Nederland een totaal oppervlak van 863 km2, ofwel 1/6 van het gehele bebouwde gebied. Veel bedrijventerreinen worden momenteel nog gekenmerkt door een hoge mate van verstening. Toch grenst een aanzienlijk deel van deze terreinen aan al bestaande natuur. Daardoor hebben ze de capaciteit om als een verbindingszone te fungeren tussen natuur en bebouwd gebied. Zo kunnen flora en fauna zich makkelijker verplaatsen en verspreiden.
Maar de vergroening van bedrijfsterreinen heeft niet alleen een positief effect op de biodiversiteit. Er zijn namelijk ook voordelen te behalen in het kader van klimaatadaptatie en een verbetering van arbeidsomstandigheden. Vergroening heeft bijvoorbeeld een bewezen verkoelende werking, vermindert wateroverlast en verhoogt de esthetische waarde van een gebied.

Het Natuurpro netwerk bestaat uit experts omtrent het ontwikkelen van groene bedrijventerreinen van ontwerp tot ecologisch advies, aanleg en onderhoud. In het algemeen is het bepalen van de doelstelling, mogelijkheden van het terrein en de verbindingen tussen het terrein met natuurgebieden of de stedelijke omgeving van belang. Een integrale denkwijze helpt om het maximale te halen uit de kansen die liggen in een gebied. Zo kan je in een keer bijdragen aan de biodiversiteit, klimaatadaptatie én beleving van het gebied.
Daarnaast is timing belangrijk. Benut een kans wanneer er een herstructurering plaatsvindt, of wanneer een nieuw gebied ontwikkeld wordt. Hier liggen niet alleen mogelijkheden op de begane grond, maar ook daken en gevels zijn geschikt voor groene vierkante meters.
Denk tenslotte goed na over de soortenkeuze. Over het algemeen zijn gebiedseigen, inheemse soorten het meest effectief voor het verhogen van de biodiversiteit. Desondanks is het mogelijk om ook een selectie van uitheemse, gecultiveerde soorten te gebruiken die goed samengaan met inheemse soorten. Het vinden van een balans tussen deze soorten vraagt echter om deskundigheid. Daarom is het verstandig om ecologische adviesbureaus en natuuraannemers te betrekken bij het proces. De Natuurpro partners kunnen u helpen bij het maken van verstandige keuzes die aansluiten bij uw bedrijfsterrein en wensen.

Onlangs heeft onze partner de Koninklijke Ginkel Groep een white paper gepubliceerd over het vergroenen van bedrijfsterreinen.