Biodiversiteit op bedrijfsterreinen

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijventerreinen een belangrijke rol kunnen spelen bij het herstel en behoud van de biodiversiteit. Deze gebieden beslaan in Nederland een totaal oppervlak van 863 km2, ofwel 1/6 van het gehele bebouwde gebied. Veel bedrijventerreinen worden momenteel nog gekenmerkt door een hoge mate van verstening. Toch grenst een aanzienlijk deel van deze terreinen aan al bestaande natuur. Daardoor hebben ze de capaciteit om als een verbindingszone te fungeren tussen natuur en bebouwd gebied. Zo kunnen flora en fauna zich makkelijker verplaatsen en verspreiden.
Maar de vergroening van bedrijfsterreinen heeft niet alleen een positief effect op de biodiversiteit. Er zijn namelijk ook voordelen te behalen in het kader van klimaatadaptatie en een verbetering van arbeidsomstandigheden. Vergroening heeft bijvoorbeeld een bewezen verkoelende werking, vermindert wateroverlast en verhoogt de esthetische waarde van een gebied.

Kansen pakken

Het Natuurpro netwerk bestaat uit experts omtrent het ontwikkelen van groene bedrijventerreinen van ontwerp tot ecologisch advies, aanleg en onderhoud. Zij kunnen met u een doelstelling bepalen, mogelijkheden van het terrein in kaart brengen en de verbinding leggen tussen het terrein met het omliggende gebied. Daarnaast gaan ze integraal te werk om het maximale te halen uit de kansen die liggen op een bedrijventerrein. Dit betekent dat de maatregelen voor biodiversiteit ook direct een bijdrage leveren aan wateroverlast en hittestress, gezondheid van werknemers en de beleving van de werkplek.

Recent heeft de Rijksoverheid 26 miljoen euro toegekend voor de vergroening van bedrijventerreinen in Nederland dankzij een aanvraag van het IVN. Samen kunnen we de werkplekken van nu toekomstbestendig maken voor mens en dier.

Lees hier onze brochure over het verduurzamen van bedrijfsterreinen.