Heem de basis voor biodiversiteit

Bloemrijke vegetaties zijn voor Heem de basis en staan garant voor veel biodiversiteit.
Nu zult u zeggen: er is ook nog de bodem en het gehele bodemleven, daar begint het allemaal mee! En natuurlijk heeft u daarin gelijk, de bodem is ook  voor ons het uitgangspunt.

Maar toch veel van wat we waarnemen aan insecten zoals vlinders en bijen zijn afhankelijk van bloemen. Wil men echt wat doen aan duurzame ecologische relaties dan kiest men voor inheemse bloemen, of liever gezegd inheemse kruidachtige.
De insecten die hier op af komen, vormen weer stapelvoedsel voor tal van ander leven zoals kleine amfibieën, zoogdieren en vogels.

Als Heem maken we van deze ecologische relaties gebruik door gericht specifieke soorten of mengsels te gebruiken met als doel het herstellen van het evenwicht. Bijvoorbeeld voor het aantrekken en stimuleren van natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups.

Zo maar een voorbeeld van wat je kunt bereiken met inheemse kruidachtige en een voorbeeld  van één van onze diensten.