Heem de basis voor biodiversiteit

Wat doet Heem?

Heem gelooft in het beginnen bij de basis om de biodiversiteit te behouden en herstellen. Veel insecten zoals bijen en vlinders zijn afhankelijk van bloemen. Als er iets tegen de voortdurende terugloop van insecten gedaan moet worden is het dus verstandig om te beginnen bij inheemse kruidenvegetaties. Het woord ‘inheems’ is hierin belangrijk omdat deze soorten thuishoren in Nederland en dus ecologische relaties hebben ontwikkeld met onze fauna. Heem gaat een stap verder en stelt per project een op maat gemaakt kruidenmengsel samen die past bij de lokale flora en fauna in het gebied. De insecten die hier op af komen vormen weer stapelvoedsel voor tal van ander leven zoals kleine amfibieĆ«n, zoogdieren en vogels. Beginnen bij de basis trekt dus ander leven aan.

Aanpak

Een kritische lezer zal denken: niet inheemse kruiden, maar de bodem is de basis. Dit klopt, en daarom voert de Schoonste Lusthof bij Heemprojecten een bodemonderzoek uit. De resultaten hiervan vormen de basis voor de samenstelling van een passend mengsel. Deze aanpak zorgt voor de aanleg van een inheemse kruidenvegetatie op de juiste plek en een langdurig bestaan.
Naast het samenstellen en aanleggen van inheemse kruidenvegetaties specialiseert Heem zich in het beheer. Hovenierspartijen die onderdeel zijn van Natuurpro hebben de kennis en kunde om dit uit te voeren. Daarnaast monitoren zij de projecten drie keer per jaar om de ontwikkeling van de vegetatie te blijven volgen. Hier ontvangt de opdrachtgever elke keer een digitaal rapport van.
Ongeveer 30 jaar praktijkervaring en samenwerking met ecologisch adviesbureaus hebben voor een (kennis)gerichte aanpak gezorgd. Hierdoor leveren Heemprojecten een langdurige bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit bij u in de buurt.

Monitoring

Om de kwaliteit van Heem-vegetaties te garanderen op de lange termijn is er een monitoringsapplicatie ontwikkeld. De beheerders van de vegetaties gaan drie keer per jaar op pad om de ontwikkeling te beoordelen en noodzakelijke beheersmaatregelen te constateren. De opdrachtgever ontvangt elke keer een digitale rapportage van de bevindingen. De betrokkenheid van de partners bij inheemse kruidenvegetaties zorgen voor de instandhouding van kwaliteit op de lange termijn.