Partners en natuur

Het Natuurpro-netwerk bestaat uit achtentwintig partners die werkzaam zijn in de gehele groene keten: van ontwerp en advies tot uitvoering en beheer. Ons netwerk heeft landelijke dekking. Het gemeenschappelijke doel van de partners is om het behoud en herstel van de Nederlandse natuur te realiseren. Dit doen we door het toepassen en delen van (specialistische) kennis, samenwerking in projecten en het ontwikkelen van nieuwe concepten.

Naast de diensten van productpartners waar Natuurpro-partijen gebruik van kunnen maken heeft elke partner zijn eigen specialismen. Wij erkennen dat de uitdagingen rondom biodiversiteit niet los gezien kunnen worden van klimaatadaptatie, circulariteit, gezondheid en leefbaarheid. Het netwerk bestaat daarom uit partijen met kennis over al deze thema’s.
We zijn dan ook een kennisnetwerk waar een integrale aanpak voor de invulling van de openbare ruimte het uitgangspunt is, en waarin de natuur altijd centraal staat.