>

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 150 professionals, 26.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & Natuur, Natuur in de buurt, Natuur & Recreatie en Natuur & Gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Natuur in de buurt
Twee van de drie Nederlanders woont in de stad. Doordat kinderen vaak niet verder dan 300 meter van huis mogen, komen zij vrijwel nooit in de natuur. Hoe kunnen we van kinderen die nooit in de natuur komen, verwachten dat ze zich bekommeren om het verlies van biodiversiteit, de plastic soep en klimaatverandering? Daarom vinden wij het belangrijk om samen met buurtbewoners kleine natuurgebiedjes dichtbij te maken. Denk hierbij aan een Tiny Forest, een voedselbosje op het schoolplein of een Tuiny Forest of Tiny tuinpoel in de achtertuin. Een klein beetje natuur, maakt voor opgroeiende kinderen al een groot verschil.