>

SmitsRinsma is een landelijk opererend ingenieursbureau dat adviseert in de inrichting en het beheer van de buitenruimte. Het werkveld van SmitsRinsma bevindt zich in het stedelijk- en het landelijk gebied en omvat nieuwe aanleg, renovatie, herinrichting- en beheerprojecten. Groene maar ook cultuurtechnische, civieltechnische, en kleine bouwkundige werkzaamheden behoren al sinds 1973 tot onze disciplines. Actuele thema’s op het gebied van o.a. combineren groen en water, biodiversiteit, natuurinclusief bouwen en duurzaamheid in de breedste zin van het woord, nemen een steeds duidelijkere plaats in de vraagstukken waarmee wij dagelijks mee te maken hebben.

Wij zien onszelf ook als netwerkbureau. Daar waar kennis ontbreekt zoeken wij samenwerking met specialisten. Samen gaan we voor het maximale resultaat. Als partner van Natuurpro hebben we toegang tot brede kennisdeling waardoor wij nog beter in staat zijn om in onze en gezamenlijke projecten maatwerk te leveren.

Contactgegevens Natuurpro adviseur SmitsRinsma
Niek van Langen
Tel: 0575-585220
E: niek.van.langen@smitsrinsma.nl