Natuurinclusief bouwen

Natuurpro denkt natuurinclusief

Steden moeten leefbaar zijn en blijven voor iedereen. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren en planten. Klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit leggen steeds meer druk op de leefbaarheid in steden. Daarom wordt er in het ontwerpproces van nieuwe stedelijke (her)ontwikkelingen steeds vaker nagedacht over natuurinclusiviteit.
Architecten reserveren op de tekentafel al een duidelijke plek voor flora en fauna om zich in te vestigen. Om dit goed te doen is het belangrijk om ecologen en hoveniers te betrekken bij het ontwerpproces. Ecologen kunnen bijvoorbeeld input leveren over de juiste plaatsing van een faunavoorziening, terwijl hoveniers veel weten over de praktische uitvoerbaarheid van het plan. Het ontwerp gaat dus niet alleen over het gebruik van mensen, maar ook dat van flora en fauna. Juist voor dit soort samenwerkingen is Natuurpro opgericht: een netwerk waarin de landschapsarchitect, de ecoloog, de hovenier en de daktuinspecialist samen aan één opdracht werken.

Een vraag aan Natuurpro?

Neem contact op met Gert-Jan

Dit is natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is een manier van duurzaam bouwen, waarbij de natuur er ook grote voordelen bij heeft. Naast het voldoen aan de Wet Natuurbescherming denken we bij natuurinclusief bouwen samen een stap verder, zodat er een meerwaarde ontstaat voor de natuur. Natuurinclusief bouwen gaat niet alleen over de ontwikkeling van gebouwen, maar ook om weg- en waterbouw en de bouw van bruggen en viaducten. Een goed voorbeeld van natuurinclusief bouwen zijn ondergrondse faunapassages. Op deze manier kunnen zoogdieren en amfibieën een weg, brug of viaduct gemakkelijk overbruggen en hebben ze hierdoor een betere kans op overleven.

De reden om natuurinclusief te bouwen

Groen kan een belangrijke rol spelen in de oplossingen. Zo heeft groen een positieve invloed op het urban heat island-effect, oftwel hitte-eilandeffect. Door verdamping kan het op een groen dak tot wel 40 graden koeler zijn dan op een bitumen dak. Onder een boom in de straat kan het door schaduw en verdamping wel 15 graden koeler zijn dan in de volle zon.

Groen verbetert de luchtkwaliteit. Zo kan een volgroeide boom jaarlijks tot wel 100 gram fijnstof uit de lucht filteren. Ook maakt natuur mensen gezonder, zowel fysiek als mentaal. Naast al deze positieve effecten voor onze gezondheid kan groen ook praktische oplossingen bieden als het gaat om waterberging en de gevolgen van piekbuien. Dit zijn zomaar wat voorbeelden van wat groen voor ons kan betekenen.

Voorbeelden natuurinclusief bouwen

Er zijn veel oplossingen beschikbaar om de biodiversiteit te bevorderen in de huidige maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn inbouwkasten en speciale dakpannen voor broedende vogels of voor vleermuizen. Daarnaast kan het toepassen van groene daken en gevels de leefomgeving voor mens en dier sterk bevorderen. Het is nu tijd om samen een goede start te maken.

Groen dak
Groen dak

 

Gerelateerde projecten