De doorgronders van ATKB staan voor praktische adviezen over natuurbehoud en natuurbeheer in een veranderende omgeving. Met doelgericht onderzoek en praktische adviezen hebben wij al vele bedrijven en (semi-)overheden geholpen de ontwikkeling van gebieden te realiseren en tegelijkertijd de natuur te respecteren. Terreinbeheerders ondersteunen we graag bij het realiseren van hun doelstellingen in de natuurgebieden. Wij zijn voor een praktische en pragmatische aanpak waarbij we onze kennis van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet (Natura 2000) inzetten met respect voor natuur èn economische ontwikkelingen.

Wij zijn thuis waar u buiten bent !

Contactgegevens Natuurpro adviseur
André Kloosterman
M: 06-11325420
E: a.kloosterman@at-kb.nl