Essentaksterfte

Ernstige aantasting van het landschap

De es heeft het zwaar te verduren in Nederland. De boomsoort dreigt uit het landschap te verdwijnen door de essentaksterfte, een hardnekkige schimmelziekte die lastig te bestrijden is en voor het beheer van de bomen hoge kosten met zich meebrengt. Natuurpro stelt een planmatige aanpak voor om zoveel mogelijk essen te behouden.

Wat is de ernst van de essentaksterfte?

Jonge en oude essen, in grote bospercelen of onderdeel van laanbeplanting. Overal rukt de essentaksterfte op. De schimmel met de naam ‘hymenoscyphus fraxineus’, afkomstig uit Azië, infecteert de bomen via het blad. Dat is het begin van de aantasting van de bomen, die nauwelijks te stoppen is. Op den duur sterven de bomen af. Dat is in het kort de belangrijkste bedreiging voor de es, een boom die in veel Nederlandse bossen te vinden is, maar bijvoorbeeld ook in recreatiegebieden en straten. Een uitgebreide factsheet essentaksterfte vindt u hier.  Beheerders van bijvoorbeeld recreatie- en natuurterreinen zitten met dit probleem in hun maag. Hoe moeten zij omgaan met de massale aantasting van de bomen?

Natuurpro en de essentaksterfte

Natuurpro heeft zich toegelegd op de essentaksterfte. U kunt op ons een beroep doen om de risico’s op verdere verspreiding te verkleinen en grip te krijgen op het bomenbeheer. Natuurpro heeft verschillende ‘omvormingsstrategieën’ opgesteld: voor lanen, parken & recreatiegebieden en wegbeplantingen. We helpen u met een concreet plan van aanpak om effectief met de essentaksterfte om te gaan. Duurzaam behoud van bomen staat uiteraard hoog in het vaandel, in combinatie met landschappelijke kwaliteit, het ecologisch functioneren en de veiligheid van het gebied. Het grote voordeel van deze strategieën is de planmatige aanpak van Natuurpro. Hierdoor krijgen beheerders meer grip op het probleem. Daarnaast is het zo dat u, wanneer Natuurpro ingeschakeld wordt, voldoet aan de bestaande regelgeving. Natuurpro kent en werkt volgens de eisen van de Wet natuurbescherming.

Aanspreekpunt voor essentaksterfte

Heeft u te maken met essentaksterfte? Dankzij de samenwerking met ecologische adviesbureaus, groenaannemers en hoveniers vindt u door heel Nederland partners van Natuurpro. Van inventarisatie en advies tot beheer en monitoring; we zijn u graag van dienst. Neem daarom gerust contact met ons op als u vragen heeft of aan de slag wil met de
essentaksterfte in uw gebied.

Drie omvormingsstrategieen bij essentaksterfte

We hebben drie verschillende strategieën opgesteld; voor lanen, parken & recreatiegebieden en wegbeplantingen. De strategieën bestaan uit een stappenplan, waarmee een concreet plan van aanpak voor het betreffende gebied kan worden opgesteld. Van inventarisatie en inrichtingsplan tot concrete maatregelen en vervolgbeheer. Daarbij houden we rekening met de landschappelijke kwaliteit, het ecologisch functioneren en de veiligheid van het gebied.

Factsheets

De drie omvormingsstrategieën hebben we samengevat in een factsheet, met daarbij een tweede factsheet over essentaksterfte in het algemeen.

Planmatige aanpak

Het grote voordeel van deze strategieën is de planmatige aanpak. Hierdoor krijgen beheerders grip op de grote opdracht die ontstaat door het massaal afsterven van essen. Nog een voordeel: de Natuurpro-aanpak maakt naar buiten toe duidelijk wat u in de komende jaren binnen een bepaald gebied gaat doen. Ten slotte voldoet u met de Natuurpro-strategie aan de eisen van de Wet natuurbescherming.

Één aanspreekpunt bij essentaksterfte

Heeft u te maken met essentaksterfte en zoekt u één aanspreekpunt? Wij kunnen u helpen met het opstellen van een strategie voor úw situatie, maar ook de uitvoering kunnen we overnemen. Met andere woorden: wij kunnen u bij alle stappen van de strategie van dienst zijn: van inventarisatie en advies tot beheer en monitoring. Door de samenwerking met vier ecologische adviesbureau’s en acht groenaannemers zijn onze partners gevestigd door heel Nederland. Zo kunnen we u overal van dienst zijn! Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft, of aan de slag wil met essentaksterfte in uw gebied.