>

De Schoonste Lusthof biedt Plant-bodemadvies. Doeltreffende, duurzame en besparende oplossingen vanuit bodem, land- & waterbeheer en ecologie. Desgewenst ook ontwerp voor de buitenruimte. Voor mens, milieu en natuur.

Eigenaar Job Claushuis is een bodemexpert die zich focust op de relatie tussen planten en bodem. Hij bezit brede vakkennis over natuurlijke vegetaties, bomen en gecultiveerde planten, en kan daarom relaties leggen tussen de boven- en ondergrond.

Contactgegevens Natuurpro adviseur
Job Claushuis
M: o6-11001966
Email: job@schoonstelusthof.com