>

De Schoonste Lusthof biedt Plant-bodemadvies:

  • op basis van bodemonderzoek op locatie, literatuur en praktijkervaring;
  • doeltreffende, duurzame en besparende oplossingen voor mens, milieu en natuur;
  • bodem-sturend meedenken over plan en ontwerp.

 

Eigenaar Job Claushuis is een bodemexpert die zich focust op de relatie tussen planten en bodem. De ecochemie van de bodem heeft bijzondere aandacht, maar overige abiotische factoren worden ook meegenomen. Job is afgestudeerd op extreme metaalopname door planten uit reststromen/substraten, en de bodemkundige en ecologische aspecten die daarin een rol spelen. Job bezit brede vakkennis over natuurlijke vegetaties, bomen en gecultiveerde planten, en kan daarom relaties leggen tussen de boven- en ondergrond.

 

Contactgegevens Natuurpro adviseur
Job Claushuis
M: o6-11001966
Email: job@schoonstelusthof.com