>

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. Onze focus ligt op de verrijking van de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van de bodemkwaliteit en van flora van oorspronkelijk inheemse herkomst. De oorspronkelijk inheemse planten zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar zeker ook die van bijen, hommels, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en vele andere soorten insecten. Toch wordt op dit moment maar liefst 40% van de wilde planten in Nederland bedreigd (Rode Lijst) en diverse inheemse soorten zijn inmiddels uitgestorven in Nederland. NL Bloeit! is dan ook aangesloten bij Het Levend Archief waarbij aan een genenbank en zaadbanken van planten wordt gewerkt. NL Bloeit! kweekt ook diverse bedreigde soorten planten en struiken. Door het toepassen van oorspronkelijk inheemse flora bij aan het behoud van de zo belangrijke genetische bronnen en variatie daarbinnen.

Daarnaast wordt aan de missie gewerkt door: het omvormen van monoculturen naar kruiden- en faunarijke graslanden en bloemenweides voor het vergroten van de biodiversiteit, zowel in soorten als in aantallen en voor bodemherstel; het herstellen en duurzaam beheren van kruiden- en faunarijke graslanden, bloemenweides en plantengemeenschappen, ter bescherming van vlinders, bijen, vogels en andere diersoorten; het aanplanten van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken voor een grotere diversiteit in met name stedelijk gebied (o.a. parken en schoolpleinen).

Willen wij voor onszelf een leefbare habitat behouden, dan moeten wij op een fundamenteel andere manier omgaan met onze verbintenis met flora en fauna. Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap dat in de loop van duizenden jaren door mensen is vormgegeven. Een landschap waarin iedere vierkante meter steeds meer voor de mens dient op te leveren. Er is nagenoeg geen aandacht en ruimte meer voor de basis van ons land-ecosysteem: instandhouding en stimulering van de bodemkwaliteit (bodemvruchtbaarheid) en van planten van oorspronkelijk inheemse herkomst.

Eind 2018 is dan ook het rijk geïllustreerde boek ‘Planten van hier’ gepubliceerd (KNNV uitgeverij). Het praktijkboek ‘Planten van hier’ wil in woord en beeld de verbinding tussen mens en planten laten zien; de lezers laten beseffen dat zij een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel zijn en dat hun handelen invloed heeft op dit grotere geheel, ook in hun directe eigen omgeving. Dat ze hun eigen leefomgeving mede vorm kunnen geven, waarbij er volop aandacht is voor oorspronkelijk inheemse flora en fauna.