Regelink Ecologie & Landschap is een onafhankelijk, landelijk werkend ecologisch advies- en onderzoekbureau met decentraal gevestigde ecologische adviseurs die tevens als projectleider en vaste aanspreekpunten fungeren en onderling garant staan voor kwaliteitsbewaking en waarborging van continuïteit.

Het brede werkveld loopt van het uitvoeren van quickscans, het aanleveren van betrouwbare natuurgegevens, het opstellen van natuurrapportages in het kader van BREEAM, en het uitvoeren van soortenonderzoek, ecologisch onderzoek en natuuronderzoek, tot advisering gericht op ruimtelijke ontwikkelingen en ingrepen waarbij het voorkomen van overtredingen van de natuurwetgeving steeds centraal staat. Ook kennisuitwisseling, kenniscreatie in zowel geschreven media als fysieke bijeenkomsten en innovatieve oplossingen zijn onderdeel van ons portfolio.

Regelink Ecologie & Landschap werkt met regionale aanspreekpunten met veel bevoegdheden en een grote mate van zelfstandigheid. Deze aanspreekpunten fungeren ook als projectleider of voeren het afgesproken werk zelf uit. Hierdoor kan maatwerk worden verricht, worden misverstanden voorkomen, en worden gedane beloftes daadwerkelijk nagekomen. Regelink Ecologie & Landschap is daarmee een ecologisch adviesbureau waarmee het prettig samenwerken is.

Contactgegevens Natuurpro adviseur
Mieuw van Diedenhoven
M: 06 278 30 045
E: mieuw.vandiedenhoven@regelink.nl