HOEK is een toonaangevend hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf met vestigingen in Voorhout (Zuid-Holland) en Ursem (Noord-Holland). Innovatie (ook op sociaal vlak) is voor ons een basisvoorwaarde voor een duurzame en leefbare omgeving. Met een gedreven team mensen realiseren wij bijzondere projecten op het gebied van boomverzorging, landschapsontwikkeling, openbaar groen, sport & recreatie, particuliere tuinaanleg & werk- en zorgomgeving. Enkele specialismen: ecologisch beheer & natuurvriendelijke oevers, dak- & geveltuinen en het renoveren en aanleggen van natuurlijke speelplekken & groene schoolpleinen.

Duurzaamheid betekent voor HOEK op een bewuste manier bijdragen aan een duurzame leefomgeving voor mens en dier. Eén met de natuur dat is waar HOEK voor staat. HOEK ondersteunt de verbetering van biodiversiteit door proactief bezig te zijn met ecologisch beheer & natuurontwikkeling. De specialistische kennis en ervaring van Natuurpro en de vertrouwde samenwerking met Gert-Jan Koopman sluiten goed aan bij de wijze waarop HOEK de leefomgeving wil verbeteren en de biodiversiteit wil bevorderen. HOEK is trots om partner van Natuurpro te zijn. Het is verrassend en motiverend om te ervaren hoe een minimale aanpassing in het maaibeleid de transformatie van een grasachtig terrein naar een bloeiende kruidenvegetatie kan betekenen. Iedere situatie is uniek; de mogelijkheden om natuur meer ruimte te geven zijn divers. Zoals het toepassen van Natuurpro bij een bomentuin, tijdelijke invulling van braakliggend terrein als speelplek of natuurontwikkeling in recreatiegebieden.

Contactgegevens Natuurpro adviseur:
Lonneke Klein-Aarts
M: 06 23183069
E: lklein@hoekgroen.nl