Een volledige trajectbegeleiding

Gezondheid
U weet het vast wel: natuur en groen dragen bij aan een hogere arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid. Mensen die in een groene omgeving werken, zijn minder vaak ziek en presteren beter.
Maar … ruim een tiende van alle bedrijven in Nederland is gevestigd op een bedrijventerrein. En drie van de tien werknemers werken op één van die 3.500 bedrijfsterreinen.
Deze terreinen zijn vaak versteend en doelmatig ingericht. Het zijn bepaald geen groenoases, die alleen al om bovenstaande reden een aanpak verdienen.

Biodiversiteit
Er is meer dan alleen ons welbevinden en gezondheidswinst. Het gaat slecht met de natuur en de biodiversiteit in ons land.
Lang is gedacht dat het concentreren van natuur in natuurgebieden de oplossing was.
Het tegendeel is gebleken en de kloof tussen mens en natuur is nog nooit zo groot geweest. Dat we zelf onderdeel van die natuur zijn en dat de helft van onze economie afhankelijk is van een goed functionerend ecosysteem wordt vaak vergeten.
Daarnaast blijken natuurgebieden kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, zoals verzuring, vermesting en verdroging. Bepaalde levensvormen zijn door de geïsoleerde ligging van gebieden gevoelig voor inteelt.
Van de 3.500 industrieterreinen grenst een aanzienlijk deel aan bestaande natuur. Daardoor bieden deze terreinen de mogelijkheid om als een verbindingszone te fungeren. Zo kunnen flora en fauna zich gemakkelijker verplaatsen en verspreiden en komt de natuur weer dicht bij de mens.

Klimaatadaptatie
Ook op het gebied van klimaatadaptatie valt er veel winst te behalen. Groenaanplant werkt verkoelend en vermindert wateroverlast.

Een geïntegreerde aanpak
Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van de maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheid, biodiversiteit en klimaat en zouden graag meegaan in de transitie.
Maar hoe goed deze thema’s ook samengaan, ze vragen om een interdisciplinaire benadering.

Natuurpro beschikt over alle kennis en middelen om u deze zorg uit handen te nemen.
Een landschapsarchitect, ingenieur, ecoloog en groenaannemer begeleiden u van concept tot eindproduct, inclusief realisatie, onderhoud en het monitoren van de gestelde doelen.
Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk hier onze Brochure voor meer informatie over de werklandschappen van de toekomst.

Delen: