Samen zorgen voor een natuurlijk Nederland, door dingen te dóen in plaats van af te wachten. Dat is het credo van Natuurpro. Elkaar laten zien waar we mee bezig zijn en samenwerkingen zoeken: dat stond centraal tijdens de Natuurpro-dag op 11 oktober 2022 in Restaurant De Hof in Renswoude.

Zo’n 60 personen (Natuurpro-partners en andere genodigden) kwamen bijeen tijdens deze inspirerende netwerkdag: een uiteenlopend gezelschap van hoveniers, ecologisch adviesbureaus, landschapsarchitecten, organiserend ingenieursbureaus en productpartners. Er was alle ruimte voor kennis en ervaringen delen en netwerken tijdens deze bijeenkomst vol inhoudelijke programmaonderdelen.

Toekomst van Natuurpro

Wim van Ginkel nam tijdens zijn openingswoord de aanwezigen mee in de historie en toekomst van Natuurpro. Gert-Jan Koopman en Stan van Ginkel gingen verder in op de ontwikkelingen van Natuurpro en Natuurpro-partner Heem. Waar Natuurpro onder meer in 2023 op gaat inzetten, is:

  • bodemcursussen voor verschillende doelgroepen;
  • vaker inzet van de pas ontwikkelde Heem-app voor de monitoring van inheemse kruidenvegetaties bij projecten: voor meer inzicht bij opdrachtgevers en betere samenwerking.

Vivara Pro en De Schoonste Lusthof: partners in het zonnetje

Ook werden twee partners in het zonnetje gezet. Zo was er een presentatie van Vivara Pro, sinds het voorjaar van 2022 aangetreden als Natuurpro-partner. De organisatie voorziet professionele partijen van advies, producten en diensten voor de uitvoering van biodiversiteitsprojecten (in de bebouwde omgeving). Binnen het Natuurpro-netwerk is natuurinclusiviteit een actueel thema. Vivara Pro is een uitstekende aanvulling om nog meer bij te dragen aan een natuurinclusief Nederland.

Ook De Schoonste Lusthof is sinds juli 2022 Natuurpro-partner. Eigenaar Job Claushuis mocht tijdens de bijeenkomst het bedrijf presenteren. Claushuis is een bodemexpert die zich focust op de relatie tussen planten en bodem: de boven- en ondergrond. Deze bodemonderzoeken zijn onder meer van grote waarde voorafgaand aan de aanleg van een Heem-vegetatie of een Bonte Berm.

Data-inventarisatie: klimaatrobuuste toekomst

Organiserend ingenieursbureau BOOT (Jonathan van Ekris) vertelde alle genodigden over het belang van data-inventarisatie. Voor landschapsinrichtingsprojecten brengen zij gebiedseigen data en data over onder meer water en hitte in kaart. Hiermee kunnen zij advies geven over de juiste keuzes voor een project. Het is de ambitie om met Natuurpro-partijen invulling te geven aan het ‘groene’ en ‘biodiverse’ in hun data-omgeving.

Andere hoogtepunten van de dag

  • Een boeiende presentatie van Ilse Tangelder en Pieter van den Braak van NL Greenlabel. Zij zetten zich in voor een meetbare duurzame leefomgeving. Het NL Gebiedslabel van NL Greenlabel is een methodiek om de duurzaamheid van de buitenruimte te beoordelen. Ook Natuurpro is partner van NL Greenlabel.
  • H+N+S Landschapsarchitecten liet zien hoe Bloeiende Bermen tot stand kunnen gekomen in de Hollandse duin- en bollenstreek. De basis voor de bermen is een gebiedseigen, bloemrijk mengsel van Heem: als een goudgele, ecologische dooradering van het landschap. Een bloeiend netwerk langs de wegen verbindt en benadrukt straks eenheid én diversiteit binnen het landschap. Voor de gezamenlijke gemeentes is een plan gemaakt. Ondertussen is één locatie gerealiseerd.
  • Lena Grunicke (Koninklijke Ginkel Groep) en Aura Luz Melis (Inside Outside) vertelden over RIF: een natuurlijk woonavontuur in de stad. Als een rif krijgt ecologie een plek midden tussen de woningen van het nieuwe wooncomplex. Een inspirerend voorbeeld hoe je met ecologie bij natuurinclusief bouwen tot het uiterste kunt gaan!
  • Jelle de Jong (directeur van Natuurpro-partner IVN Nederland) ging tijdens een prikkelende lezing in op de ‘Werklandschappen van de Toekomst’. Hiermee wordt gewerkt aan toekomstgerichte groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Groen op bedrijventerreinen heeft veel voordelen: zo vermindert groen het ziekteverzuim, zorgt het voor minder hitte en wateroverlast. Veel bedrijventerreinen zijn op moment sterk versteend: er is dus veel winst te behalen.

Johannes Regelink: overdracht RANOX natuuraannemer

Speciale aandacht was er voor Johannes Regelink: tot begin 2022 eigenaar van Natuurpro-partner RANOX natuuraannemer. Het bedrijf is nu ondergebracht in het Natuurpro-netwerk. Zoals Regelink het zelf mooi zegt: “RANOX kan alleen leven in de juiste biotoop, en dat is Natuurpro.”

Gelukkig hebben we de foto’s nog…

We kijken terug op een geslaagde dag. Wil je meer weten? Bekijk de foto-impressie hieronder.

H+N+S Landschapsarchitecten vertelt over een project met Bloeiende Bermen in de Hollandse duin- en bollenstreek.

Jelle de Jong van IVN Nederland gaf een prikkelend betoog over het vergroenen van bedrijventerreinen.

Met Job Claushuis van nieuwe partner De Schoonste Lusthof is Natuurpro een expert op gebied van bodem en plant rijker.

Pieter van den Braak van NL Greenlabel over het meten van de duurzame leefomgeving.

Nieuwe partner Vivara Pro stelt zich voor.

Delen: