Na VivaraPro eerder dit jaar is De Schoonste Lusthof toegetreden als productpartner tot het netwerk Natuurpro. Eigenaar Job Claushuis is een bodemexpert die zich focust op de relatie tussen planten en bodem. Hij bezit brede vakkennis over natuurlijke vegetaties, bomen en gecultiveerde planten, en kan daarom relaties leggen tussen de boven- en ondergrond.

Door bijvoorbeeld grondtransporten, bouwprojecten en intensieve landbouw kan de bodem op een projectlocatie verstoord zijn t.o.v. de natuurlijke situatie, of afwijken van de omgeving. Voorafgaand aan het aanleggen van een Heem-vegetatie, een Bonte Berm of het aanplanten van bomen kan een bodemonderzoek cruciale resultaten opleveren voor het plan van aanpak of het toe te passen sortiment. De Schoonste Lusthof draagt met Plant-bodemadvies bij aan het streven om kwalitatief hoogwaardige en duurzame projecten te maken. Door bodemonderzoeken uit te laten voeren door één bedrijf krijgen onze partners daarnaast de kans om consistente data te verzamelen over hun projecten. Informatie over de bodemparameters in relatie tot de staat van een project kan de werkzaamheden van partners verbeteren, met name wanneer het om natuurlijke vegetaties of bomen gaat.

De oplossingen die worden voorgesteld in de rapporten van De Schoonste Lusthof zijn altijd gericht op het meewerken met natuurlijke processen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen of zware bemesting wordt daarom nooit voorgesteld. Er wordt uitgegaan van ingrepen om natuurlijke mechanismen in hun kracht te brengen. Deze zorgen voor een gewenste verandering in de bodem met een positieve uitwerking op de gewenste vegetaties en bomen.

We kijken uit naar het voortzetten en intensiveren van de samenwerking tussen Natuurpro partners en De Schoonste Lusthof, en heten Job Claushuis van harte welkom.

Delen: