Begin november was de cirkel voor de eerste keer rond! Sinds september staat circulariteit hoger in het vaandel bij Natuurpro en Heem, en dit werpt meteen vruchten af met een eerste pilot ‘Heem-maaisel’.

In 2020 is er dankzij het initiatief van bewoners een Heem-vegetatie aangebracht in het park Holthuizen in Huissen. Na een jaar staat er een prachtige verzameling aan inheemse flora te bloeien tot in november op deze kleigrond. Naast de waardevolle bijdrage die dit levert aan de lokale biodiversiteit, wordt er sinds kort gekeken naar een extra waarde van dit soort projectlocaties.

November is de maand om Heem-projecten te maaien. Bij een temperatuur onder de 10 graden wordt de flora gemaaid op een ecologisch verantwoorde manier, waarbij een deel van de vegetatie blijft staan als schuilplaats en overwinteringsplek voor insecten en andere fauna. Maar in plaats van het af te voeren maaisel te storten en als groenafval te behandelen, krijgt het nu een nieuwe functie. De gemeente Lingewaard is in overeenstemming gekomen met het bedrijf Triple E en Heem om het bloemenmaaisel kosteloos en lokaal af te leveren. Hier gebeurt er iets bijzonders. Alle bomen die hier gekweekt worden groeien namelijk op reststromen. Denk hierbij aan rioolwaterzuiveringsslib, riviersedimentslib (bagger), reststromen uit natuurgebieden én nu ook op Heem-maaisel. Door middel van een bijzonder apparaat (beter bekend als ‘Holle Bolle Gijs’) wordt dit maaisel binnen 48 uur verwerkt tot bruikbare compost. Een aantal toevoegingen en handelingen zorgen voor de creatie van het gepatenteerde ‘Brickz’ product; een samenstelling van restmateriaal en o.a. mycorrhiza waar bomen succesvol op geteeld worden zonder het gebruik van kunstmatige pesticiden of bemesting.

Maar de cirkel is nu nog niet rond. De gemeente Lingewaard heeft namelijk een bomenplan voor de wijk de Zilverkamp naast de projectlocatie: park Holthuizen. Door de bereidheid van Jasper Wiersema, de boombeheerder, om circulair geteelde bomen af te nemen ontstaat er een klein primeur. De nieuw aan te planten bomen worden namelijk van Triple E afgenomen en geplant met de overblijfselen van het Heem-maaisel in hetzelfde gebied. Zo brengen we de voedingsstoffen terug in de Zilverkamp om de groenstructuur in de wijk verder te ontwikkelen. Hoe mooi is het dat we dankzij circulair denken onze bijdrage aan de lokale biodiversiteit nog verder kunnen vergroten. Leuke bijkomstigheden zijn dat de gemeente stortkosten én CO2-emissie bespaart bij het vervoeren van hun groene reststromen.

Een belangrijke les in het circulaire werkveld is dat het alleen kan door middel van samenwerking. Meerdere partijen moeten de ambitie hebben om circulair te werken, en de bijdragen er van kunnen inzien. Bij de pilot Heem-maaisel is er samengewerkt met Tom Bade van het bedrijf Triple E, Bram van Schaffelaar van de Koninklijke Ginkel Groep, beheerder bomen Jasper Wiersema van de gemeente Lingewaard en Stan van Ginkel van Natuurpro en Heem. De communicatie tussen de uitvoerende partij en de gemeente Lingewaard, en de bereidheid van alle partijen om te experimenteren met nieuwe oplossingen, zorgen voor een korte keten die uniek genoemd mag worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen: