In de groen wereld is er toenemende belangstelling en urgentie voor het ecologisch beheren van bermen. Ook bij (lokale) overheden is dit besef aanwezig, maar het gebrek aan kennis en complicaties rondom de aanbesteding vermoeilijken de implementatie van ecologisch bermbeheer tot nu toe vaak. Gelukkig hebben Kamerleden van GroenLinks en het CDA op 27 september 2021 een succesvolle motie ingediend voor de standaardisering van dergelijk beheer. Zo hebben we een sterke basis om de biodiversiteit op een areaal van honderden kilometers relatief makkelijk te verhogen. Binnen het netwerk Natuurpro hebben o.a. Buiting Advies en ATKB / Buro Bakker al de nodige ervaring met ecologisch bermbeheer. Neem bij vragen dus gerust contact met ons op!

Delen: