Op 3 oktober geeft Gert-Jan Koopman, werkzaam bij zowel HEEM als Natuurpro, een lezing over het omtoveren van saaie gazons tot bloemrijke oases. Dit gebeurt in samenwerking met Jubholland. Tijdens deze lezing gaat hij specifiek in op de verhoging van biodiversiteit door middel van het planten van diverse verwilderingsbollen.

Meer biodiversiteit

Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Met name met de insecten gaat het schrikbarend achteruit! Vanuit de maatschappij klinkt de roep steeds luider om hier iets aan te doen. Maar ook bedrijven met bedrijfsterreinen en gemeenten zien dat het niet langer zo kan en het anders moet. 

Het verbeteren van de biodiversiteit gebeurt al langer door andere vormen van beheer zoals het minder vaak maaien van gazons om zo bloemrijke kruiden een kans te geven. Of door deze in te zaaien met een inheems bloemenmengsel. Echter, onze flora komt in het voorjaar maar langzaam op gang. Wij verlengen het bloeiseizoen aanzienlijk door deze te combineren met stinzenflora of verwilderingsbollen zoals:

  • Bostulp,
  • Wilde narcis, 
  • Wilde hyacint 
  • Boerenkrokus 

Deze bollen zijn van oudsher hierheen gehaald in de 16e eeuw en werden rondom kastelen en landhuizen geplant. Door deze bollen te planten, wordt het bloeiseizoen verlengd. Hier profiteert ook de biodiversiteit van. We zijn zelfs in staat om meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken met een specifieke samenstelling. Deze methode is in de gemeente moerdijk al toegepast. Tijdens de lezing zal Gert-Jan Koopman hier dieper op ingaan. 

Gert-Jan Koopman houdt zich als natuurtechnisch adviseur bezig met het terugbrengen en ontwikkelen van natuur in de stedelijke omgeving. De afgelopen twintig jaar heeft hij zich vooral gespecialiseerd in inheemse, kruidenrijke vegetaties.

Deze lezing bijwonen?

Wilt u hier meer over weten? Kom dan naar de lezing 3 oktober om 11:00 uur. Op de website van de openbare ruimte vindt u alle informatie inclusief de planning. Mocht u nog meer vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Delen: