Hij is deze zomer grootschalig in het nieuws geweest: de eikenprocessierups. Insecten met lange haartjes die bij aanraking jeuk en andere klachten veroorzaken. De haartjes zijn erg licht en laten gemakkelijk los. Zo komen ze onder andere via de wind met mensen in aanraking. Bij inademing van de haartjes kunnen zelfs nare ontstekingen ontstaan in de luchtwegen.

Dat dit voor irritatie zorgt, blijkt wel uit de mate waarin de rupsen bestreden worden. Zowel particulieren als bedrijven zetten zich in om de processierups aan te pakken. Dit gebeurt met zowel biologische- als niet biologische bestrijdingsmiddelen. Spuiten met gif treft echter ook andere diersoorten. Je maakt daarmee meer kapot dan je lief is. Een duurzamere aanpak is dus nodig.

Heem (onderdeel van Natuurpro) heeft zich daarom ingezet om dat voor elkaar te krijgen. Ze hebben daarbij een ingenieuze aanpak bedacht.

Natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups

Er zijn specifieke inheemse bloemrijke mengsel in de bermen gezaaid. Daardoor zijn deze gebieden aantrekkelijker geworden voor veel verschillende insecten, waaronder de natuurlijke vijanden van de rups. Als de rups meer vijanden om zich heen heeft, is zijn kans op overleven een stuk kleiner. Daarmee neemt de omvang van de plaag aanzienlijk af.

Heem is al meer dan 10 jaar geleden gestart met het doen van proeven om de effectiviteit van deze aanpak te onderzoeken. De aanvankelijke resultaten zijn zeker veelbelovend te noemen. Dat heeft in 2015 geleid tot een grootschalige proef met de Vlinderstichting en provincie Gelderland.

Inmiddels kunnen we zeggen dat de aanpak niet alleen goed werkt om de eikenprocessierups terug te dringen. De bermen zien er ook een stuk beter uit met alle mooie bloemen die er nu te zien zijn. Bovendien is deze aanpak goed voor het stimuleren van de biodiversiteit onder insecten. Daarmee wordt ook de achteruitgang van nuttige insecten in het algemeen bestreden. De natuur profiteert dus op meerdere fronten van deze aanpak en daar zijn we erg blij mee.

Delen: