Bio betekent leven en diversiteit betekent afwisseling. De term biodiversiteit staat dus voor de afwisseling in de verschillende levensvormen. Maarten Immerzeel, van Natuurpro-partner Buro Bakker, heeft onderzoek gedaan naar de impact van inheemse plantensoorten op de toename van biodiversiteit.

De toepassing heeft niet alleen een positief effect binnen de biodiversiteit, maar heeft ook een landschappelijk voordeel. Doordat er voornamelijk gecultiveerde beplanting plaats heeft gevonden afgelopen tijd is er een monotoon beeld ontstaan. Het komt hierdoor vaak voor dat de beplanting afwijkt van het beeld dat de omgeving oproept.

Herkenbaarheid van een streek

Een streek is vaak te herkennen aan het type streek en de vorm van de bebouwing. Echter, het is de bedoeling dat een streek ook wordt herkend aan het type beplanting dat aanwezig is. Bij het toepassen van groen wordt typerend inheemse vegetatie vaak over het hoofd gezien. Dit leidt tot een verschraling van het landschap.

Wanneer het aankomt op insecten is het logisch dat er op verschillende plaatsen verschillende typen insecten te vinden zijn. Als het aankomt op het verminderen van de terugloop van insecten is het dus van belang om niet alleen naar inheemse insectensoorten te kijken maar ook bij welke gebieden welke insecten horen.

Het is tijd voor de juiste vegetatie

Kortom, het is tijd om de juiste plek te voorzien van de juiste vegetatie. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken met één van de adviseurs bij u in de buurt. U kunt ook een mail sturen naar info@natuurpro.nl

Delen: