Als eerste ontwerpbureau heeft H+N+S Landschapsarchitecten zich deze maand aangesloten bij netwerkorganisatie NatuurPro. H+N+S maakt zich sinds de oprichting van het bureau hard voor een optimale invulling van natuur in Nederland. Dit maakt het ontwerpbureau van landschapsarchitecten een mooie aanvulling binnen het netwerk van natuur professionals.

Eerdere samenwerking met partners Natuurpro

H+N+S Landschapsarchitecten is een bureau voor landschapsarchitectuur. H+N+S zegt Nederland als een kunstwerk te zien dat nooit af is. Vanuit een systeem- en procesdenken benadert H+N+S het ontwerpen van onze natuurlijk omgeving. Hiervoor is kennis nodig over de biotische en abiotische lagen van het landschap. H+N+S werkt al jaren samen met partners als HEEM, Koninklijke Ginkel Groep en Buiting Advies. Zo kan de kennis over de biotische en abiotische lagen van het landschap zo integraal mogelijk worden verweven in de ontwerpen.

Natuurlijke kwaliteiten

Een verdere intensivering van de samenwerking met deze partners onder de vlag van NatuurPro is in dat licht een logische vervolgstap. Daarnaast hecht H+N+S al sinds de oprichting ruim 25 jaar geleden zeer aan het goed inbedden van de natuurlijke kwaliteiten in haar plannen. Zoals in Plan Ooievaar in de beginjaren van het bureau. Ook in dit opzicht past deze stap naadloos.

“Nu we aangesloten zijn bij Natuurpro, zal de samenwerking met partners zich hopelijk verbreden naar de andere partijen die bij Natuurpro zijn aangesloten.”

Nieuwe coalities en kennisdeling

“Nu we aangesloten zijn bij NatuurPro zal de samenwerking zich hopelijk verbreden naar de andere partijen die verenigd zijn in het netwerk” , aldus H+N+S. Deze samenwerkingen binnen Natuurpro bestaan uit samenwerkingen in projectverband, in steeds wisselende coalities, in zowel onderzoeksprojecten als concrete projecten gericht op uitvoering. Natuurpro is een netwerk van natuur professionals, gericht op samenwerkingen en kennis delen. Dit moet ook voor H+N+S tot nog betere, rijkere plannen leiden en uiteindelijk tot een interessanter en bio-diverser Nederland!

Lees meer op de website van H+N+S

Delen: