Het nieuwe Bouwbesluit

Met dit thema organiseren VivaraPro en Econsultancy in samenwerking met de Vogelbescherming op 12 september een kennismiddag.

Tijdens deze middag praten verschillende experts u bij over het nieuwe bouwbesluit, natuurinclusief bouwen en hoe natuurinclusieve maatregelen bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Deze middag is verplaatst wegens uitstel van besluitvorming over de aanpassing van Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in de Tweede Kamer. Zeer waarschijnlijk wordt de aanpassing nu per 1 januari 2025 van kracht. Om zo actueel mogelijke informatie te delen is de middag verplaatst van 14 maart naar 12 september.

Een nieuwe uitnodiging zal vlak voor de zomer verstuurd worden.

Wanneer: 1̶4̶ ̶m̶a̶a̶r̶t̶ ̶2̶0̶2̶4̶  12 september 2024
Tijd: 13.30 -17.00 met aansluitend netwerkborrel
Waar: Vivara Pro, Vierlingsbeek

Aanmelden kan via onderstaande link:
Aanmelden

Klik hier door voor meer informatie over natuurinclusief bouwen.

 

Delen: