Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Gedragscode Tijdelijke Natuur niet meer verlengd.

Een vrijstelling kan alleen nog worden verkregen door het aanvragen van een ontheffing bij de provincie. Ook aan de Stichting Tijdelijke Natuur komt daarmee een eind.

Wat hield de regeling eigenlijk in?

De regeling Tijdelijke Natuur was een ontheffing op de Wet Natuurbescherming. Door deze ontheffing kon natuur op braakliggend terrein – in afwachting van ontwikkeling – zich zorgeloos ontwikkelen en liep u, zelfs wanneer er zich beschermde soorten vestigden, geen risico op juridische problemen.

Heem is geborgd in Natuurpro, een breed netwerk met onder andere ecologische adviesbureaus. De partners van Natuurpro kunnen al uw zorgen op dit gebied uit handen nemen, van het aanvragen van een ontheffing en het inrichten van het terrein tot en met het weer bouwrijp maken en de eventuele verplaatsing van beschermde soorten, inclusief de bijbehorende communicatie. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of aan de slag wilt met tijdelijke natuur op uw terrein.

Voor meer informatie klik hier

Delen: