Samen maken we Nederland elke dag een stukje groener en biodiverser. Met onze (product)partners en sympathisanten hebben we op de jaarlijkse Natuurpro-dag, nagedacht over de toekomst. Waar werken we met zijn allen aan en wat ligt er nog open?! Het thema: Transitie landelijk en stedelijk gebied.

De toekomstvisie NL2120, gepresenteerd door Marjolein Sterk van de Wageningen Universiteit, was hierin inspirerend. Een boodschap van hoop die perspectief en mogelijkheden biedt. Een visie die niet voorschrijft wat er moet gebeuren maar schetst wat er allemaal kan. We kunnen, en moeten zelfs, onze wateropgaven combineren met de klimaat- , stikstof en bodemopgaven. De integrale aanpak van landschapsinrichting daar zijn wij in ons netwerk sterk in.

Dat een integrale aanpak kan en werkt liet Peter Verbeek, van ecologisch adviesbureau Natuurbalans, zien met zijn presentatie van de bufferzone “De Groene grens”. Een natuurgebied gelegen tussen Ede en Veenendaal. Een prachtig succesverhaal waarin bodem en water sturend is gewerkt. De bestaande omgevingsfactoren en bodemkwaliteiten zijn optimaal benut en dat leidde tot een enorme overdaad aan orchideeën, meer dan 40 rode lijstsoorten en bijzondere landschapstypen als blauwgrasland.

Naast dat we elkaar ontmoet en (her)ontdekt hebben waarin we elkaar nog beter kunnen versterken, hebben ook de nieuwe partners zich gepresenteerd. Goed om Groenarchitect MOSS en Ecologisch adviesbureau Econsultancy te mogen verwelkomen in ons netwerk. We zien al mooie samenwerkingen ontstaan en hopen dit nog lang voort te kunnen zetten.

We kijken terug op een waardevolle dag en willen alle partners vanaf deze plek bedanken voor hun komst.

Delen: