Een kennismaking met het historisch cultuurlandschap uit de tijd van de turfwinning.
Dat was kort gezegd het doel van het burgerinitiatief waarmee een voormalige maïsakker is omgevormd tot een prachtig natuurgebied. Het is een veenlandschap, met de zo karakteristieke vormen van petgaten, legakkers en treksloten, en een heel bijzondere flora.

Bij het project Turfweide speelt deze flora een belangrijke rol. Zo is er zadenrijk hooi van blauwgrasland met bijzondere plantensoorten uit het nabij gelegen natuurgebied Meeuwenkampje verzameld en op het project uitgestrooid.

Voordat het project begon, is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de bodem en de bodemhydrologie.
De werkzaamheden vonden plaats onder het toeziend oog van een ecoloog om de ecologische kwaliteit in het project te bewaken.
In het voorjaar van 2022 is met de aanleg gestart en in het najaar van datzelfde jaar is er gezaaid en is het kruidenrijke hooi uitgestrooid.

Het resultaat is in het eerste groeiseizoen al succesvol te noemen.
Zo waren er rozetten van de blauwe knoop te zien en bloeiden er grote ratelaar, stijve ogentroost, moerasrolklaver en kale jonker. Je kunt er een ijsvogel tegenkomen en er lopen met enige regelmaat reeën.

Dit mooie project kon alleen tot stand komen door een goed plan en het delen van kennis vanuit vele disciplines. De betrokken partijen waren BOOT, HEEM, Harger Huigens, OMGEVING, Koninklijke Ginkel Groep, Hardeman, Gemeente Veenendaal, Stichting Turfweide en Ingenious Tomorrow – allemaal partijen die, afgezien van de ontwerper, een Veenendaalse oorsprong hebben.

Bekijk hier het filmpje over de Turfweide.

Over de  Awards voor Duurzaamheid:
Duurzaamheid zorgt voor meer leefbaarheid en verbinding! En we hebben maar één aarde waar we – voor onszelf en voor toekomstige generaties – zuinig op moeten zijn. Daarom worden er bij de Awards voor Duurzaamheid in verschillende categorieën duurzame (groene!) initiatieven beloond.

Breng nu je stem uit!

Delen: