Het project De Turfweide deels tot stand gekomen door subsidie van het Europese LEADER-programma. Een programma voor plattelandsontwikkeling in het oostelijk deel van de provincie Utrecht.

Op 11 september ontving het project De Turfweide, uit handen van Mirjam Sterk gedeputeerde voor de provincie Utrecht, de 1e prijs.
Naast de vakjury kon ook het publiek mee stemmen, een breed gedragen waardering voor ons project! Sinds 2016 hebben in totaal 36 projecten in Utrecht Oost een bijdrage vanuit LEADER programma gekregen, waaronder het project De Turfweide.

Het project De Turfweide is een burgerinitiatief met als doel kennismaking met het historisch cultuurlandschap uit de tijd van de vroegere turfwinning.
Een landschap wat gepaard ging met een hoge natuurwaarde met name door haar bijzondere flora.

Een prachtig project wat alleen tot stand kon komen door het delen van kennis vanuit vele disciplines. Betrokken partijen bij dit project: Buro Boot, HEEM, Bureau Hager & Huigens, OMGEVING, Koninklijke Ginkel Groep, Hardeman, Gemeente Veenendaal, Stichting Turfweide en Ingenious Tomorrow. Allemaal partijen met een Veenendaalse oorsprong.

 

 

Delen: