De aanleg van Natuurzone de Melksteeg is in volle gang. Dit gebied aan de westelijke rand van Amersfoort vormt de verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de rivier de Eem. De natuurzone wordt aangelegd om te zorgen voor boscompensatie, vanwege de uitbreiding van de A27. Een mooi project vanuit het Natuurpro-netwerk. Bij alle fases zijn verschillende partners betrokken: van ontwerp tot engineering en van ecologie tot uitvoer. Samen zorgen ze ervoor dat de natuur zo optimaal mogelijk ’tot bloei’ komt.

De betrokken partners:

  • H+N+S Landschapsarchitecten (ontwerp)
  • SmitsRinsma (advies en ingenieursdiensten)
  • Buiting Advies (ecologisch advies)
  • Koninklijke Ginkel Groep (uitvoering)
  • Heem (inzaai inheemse grassoorten)
  • Vlinderstichting (Natuurpro-sympathisant)

In het ontwerp zijn verschillende landschappelijke elementen opgenomen. Denk aan zo’n 8 ha bos en diverse oppervlakken met bloemrijk grasland. In het ontwerp is rekening gehouden met de beleving van de natuur voor omwonenden, onder meer dankzij zichtlijnen en Klompenpaden-routes.

De verwachting is dat het bos binnen vijftien jaar ‘volwassen’ is, door verschillende plantdichtheden. Voor de grasmengsels is er gekozen voor inheemse soorten die van nature al in het gebied voorkomen. Het gras wordt gefaseerd gemaaid: bij elke maaibeurt blijft een deel van het gras staan (de sinusmethode). Zo ontstaat er veel variatie in de structuur en de soortenrijkdom van het gras. Dit is gunstig voor de biodiversiteit.

Meer weten?

Lees het uitgebreide artikel op de website van Natuurpro-partner SmitsRinsma.

Project in beeld

Sinds januari 2023 is de aanleg gestart. Bekijk de eerste beelden:

Delen: