Op 2 december ondertekende Bart Kersschot een contract om kartrekker te worden van Natuurpro België. Natuurpro wordt nu dus in meerdere landen actief. Ook in België zoeken hoveniers, ecologen, en landschapsarchitecten naar professionele samenwerkingen en kennisdeling. Het doel blijft om ecologische kennis te verankeren in goed uitvoerbare plannen. Zo maken Natuurpro-projecten een verschil voor de biodiversiteit.

Versterking van kennisuitwisseling

Natuurpro Nederland en België zijn gescheiden netwerken met eigen partners. Desondanks zijn er kansen om van elkaar te leren. Net zoals voor de natuur zijn landgrenzen onbelangrijk. Juist de kruisbestuiving tussen Nederland en België kan mooie ideeën opleveren om de biodiversiteit te beschermen en herstellen.

Natuurpro België houdt eerste kennisdag

De eerste kennisuitwisseling vond direct plaats op dinsdag 6 december in Gent. Natuurpro België organiseerde met ecologisch adviesbureau Corridor een kennisdag over de bijdragen van groenblauwe netwerken aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en sociale cohesie. De dag trok zo’n 80 geïnteresseerden van o.a. adviesbureaus, aannemers, projectontwikkelaars, natuurorganisaties en architecten uit België en Nederland. Een vliegende start van het netwerk in België!

De sprekers waren Ronald Buiting (Buiting Advies), Luc Eeckhout (Universiteit Leuven), Susanne Koolhof (Revive), Isabelle Verhaert (Revive), Lore de Wolf (Corridor) en Steven Delva (Delva landscape architecture).

Per 1 januari 2023 gaat Natuurpro België officieel van start. We kijken uit naar het nieuwe jaar!

Delen: