Op 6 april namen maar liefst 22 personen uit ons Natuurpro-netwerk deel aan de cursus Kleurkeur van de Vlinderstichting en Stichting Groenkeur. Zowel projectleiders, als leidinggevenden en natuurlijk hoveniers kwamen bij elkaar om te leren over ecologisch beheer van bermen en groenstroken.

Een deel van de bermen in Nederland zijn hotspots van biodiversiteit. Veel plant- en diersoorten vestigen zich in deze stroken door bijvoorbeeld de aanwezige structuurvariatie in de vegetatie. Daarnaast zijn het natuurlijke verbindingsroutes die voor genetische uitwisseling kunnen zorgen. Verder maken de relatief stabiele omstandigheden ook het voorkomen van zeldzame soorten mogelijk. Ondanks het groeiende bewustzijn van de waarde van deze groenstroken worden veel bermen nog steeds vaak, én op een ongunstig moment, geklepeld. Voor fauna is dit desastreus omdat hun overwinteringsplekken worden verwijderd, terwijl veel flora het stadium van bloei en voortplanting niet kan bereiken.

De Kleurkeur-cursus biedt professionals handvatten om op een andere manier om te gaan met het beheren van bermen en andere groenstroken. Zo worden maaifrequenties- en tijdstippen behandeld, maar ook het overlaten van een deel van de vegetatie en de waarde daarvan voor insecten komt naar voren. Door de bermen anders te beheren komen er meer bloeiende planten en dus meer insecten zoals bijen en vlinders. Dit is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar maakt ons landschap ook mooier.

Veel van de lessen uit de Kleurkeur cursus komen overeen met de praktijkervaring die we bij Natuurpro en Heem in huis hebben. Het behalen van het Kleurkeur certificaat geeft de deelnemende bedrijven de kans om deze kennis gemakkelijk kenbaar te maken bij opdrachtgevers. We zijn erg blij met de opkomst van onze partners en bedanken de Vlinderstichting voor een mooie dag!

Delen: