Klimaatadaptatie in kleinere gemeenten

Grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, wonen en de energietransitie zijn relevante thema’s bij gemeenten in Nederland. Maar het kan met name voor kleinere gemeenten een uitdaging zijn om een uitvoerbaar plan te ontwikkelen voor dit soort thema’s door de kennis en capaciteit die er voor nodig is. BOOT begeleidde daarom de gemeente West Maas en Waal bij het maken van een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsprogramma op lokaal en regionaal niveau.

Gemeente West Maas en Waal

De aanleiding voor de gemeente om hulp te zoeken was een zeer hevige regenbui in 2015. Ineens werden kwetsbaarheden in het gebied zichtbaar en ontstond er een behoefte aan een klimaatbestendigere inrichting. De omvang van zo’n opgave wordt al snel te groot voor een gemeente waar één ambtenaar de hoofdtaak klimaatadaptatie heeft. Daarom vroeg de gemeente in 2019 BOOT om hulp bij het maken van een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie waarin plannen, uitvoeren en budgetteren centraal staat. Eerst worden er op alle schaalniveaus (van straat tot regio) knelpunten en kansen in kaart gebracht m.b.t. waterbuffering, droogte en hittestress. Tegelijkertijd wordt verkend of er bijkomende winst te behalen valt op deze locaties voor bijvoorbeeld biodiversiteit en recreatie. De kracht van BOOT in dit proces is het inzichtelijk maken van de opgaven die er liggen, waardoor concrete en realistische oplossingen tot stand komen. De beschikbare data wordt opgebroken en gevisualiseerd zodat iedereen het snapt, en het uitvoeringsprogramma helder kan worden overgebracht.

Door de aanpak van BOOT kunnen ook kleinere gemeenten een integrale aanpak ontwikkelen die past bij de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. De gemeente West Maas en Waal zit nu aan het einde van de eerste vier jaar begeleiding voor het klimaatadaptatieplan, en er wordt nu al gekeken naar de uitdagingen van de komende jaren!

Delen: