Rewilding

Rewilding, of ‘herwilderen’, was afgelopen weekend een thema in het NRC. De krant daagt haar lezers uit om een vierkante meter tuin te laten verwilderen door simpelweg niks te doen voor vier seizoenen. Het doel van rewilding is om factoren en processen te herstellen waarmee een ecosysteem zichzelf kan reguleren. De mens grijpt dan ook zo min mogelijk in. Helemaal niet ingrijpen is ook een optie, maar dan zal de tuin al snel worden gedomineerd door houtige gewassen, iets wat niet per se aansluit bij het doel om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te creëren. In het verleden ‘beheerden’ wilde grazende dieren zoals paarden en runderen gebieden waardoor successie werd verhinderd. In een wilde vierkante meter neemt de mens deze taak over.

Waarom herwilderen?

Door de versnippering van ons landschap en de afname van zaad verspreidende dieren is de soortenpopulatie van wilde planten afgenomen, en minder divers geworden. Zo is er van de ruimte die wilde planten in 1900 hadden nog maar 6% over! Planten zijn niet alleen de basis van de voedselketen, maar ook een belangrijke schuilplaats voor veel diersoorten. Het herstellen van de ruimte die beschikbaar is voor planten kan daarom een katalysator zijn voor het herstel van de biodiversiteit in de brede zin.

Initiatieven als die van het NRC creëren een stukje bewustwording over de soortenrijkdom die mogelijk is, en de herstelkracht van de natuur. Als iedere tuin in Nederland een paar vierkante meter reserveert creëren we een landschap vol splinters van herwilderde natuur. Daar hoeven we niks voor te doen, en het kan een positief effect hebben op de biodiversiteit.

Natuurpro herwildert

Grotere oppervlakten dan één vierkante meter herwilderen kan een uitdaging zijn, zeker als de natuurlijke situatie verstoord is door bijvoorbeeld een storende laag in de bodem. Het Natuurpro netwerk heeft ervaring met het in gang zetten van dit proces door gebiedseigen, inheemse soorten in te zaaien, bossen terug te brengen en gebieden ecologisch in te richten. Lees hier meer over de projecten van onze partners waar spontane en aangebrachte soorten allebei de ruimte krijgen!

Delen: