Op 19 en 26 januari hebben medewerkers van Jonkers Hoveniers, de Koninklijke Ginkel Groep en Heem gezamenlijk deelgenomen aan de training ‘Biodiversiteit in de praktijk’ van het IPC Groene Ruimte. Naast de bijscholing over wat biodiversiteit inhoudt werden ze wegwijs gemaakt in hoe je een omgeving biodivers kan inrichten aan de hand van de Meetlat Biodiversiteit. Met deze app word je in een gebied, van stedelijk tot landelijk, gestimuleerd om na te denken over verbetermogelijkheden in de inrichting van de buitenruimte die past bij de regionale biodiversiteit. Indicatoren zoals gelaagdheid in vegetaties, soortendiversiteit en aanwezige kruid- en houtachtige worden meetbaar gemaakt. Uiteindelijk geeft de algehele score direct inzicht in de kansen van een gebied om de biodiversiteit te verhogen!

Vanaf nu zijn de hoveniersbedrijven die deelgenomen hebben aan de training in staat om deze service aan te bieden bij opdrachtgevers. Zo wordt u betrokken bij de kansen die in uw project liggen en worden er inrichtingskeuzes gemaakt die voor de meeste winst zullen zorgen.
In april zal Van Helvoirt Groenprojecten, en mogelijk andere partners, ook deelnemen aan deze training!

Delen: