De basis van een biodiverse vegetatie is een biodiverse bodem. Extreme stikstofdepositie, overbemesting, regelmatige bodemverstoring en toenemende droogte maken het hebben van een gezonde bodem echter een uitdaging op veel plekken in Nederland. Juist daarom is het extra mooi dat er steeds meer aandacht komt voor dit onderwerp. Er wordt bijvoorbeeld meer gepraat over biologische landbouwsystemen, de rol en relatie van bodemleven met planten en het toepassen van polycultuur op landbouwpercelen. Ondanks deze verhoogde aandacht is er meer actie nodig om een gezonde, robuuste bodem een realiteit te maken. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de biodiversiteit, maar een gezonde bodem maakt ons land ook weerbaarder tegen klimaatverandering. Het is namelijk in staat meer water vast te houden, wat de risico’s van extreme regenval en toenemende verdroging doet afnemen.

Daarom moedigen we bij Natuurpro initiatieven als Onder Het Maaiveld aan. Hun inzet om bewustwording te creëren over de waarde van gezonde bodems, en het opzetten van het IJkcentrum voor de bodem zijn noodzakelijk om de benodigde verandering in gang te zetten. De onderzoeksresultaten van het IJkcentrum kunnen zorgen voor betere beheer- en beleidskeuzes rondom bodemgebruik: iets wat zowel het bodemleven als de bovengrondse biodiversiteit ten goede komt.

Delen: