Steeds meer gemeenten worden zich bewust van het belang van ecologisch bermbeheer. Toch zijn er vaak nog vragen over het in de praktijk brengen van deze methode. Daarom organiseert RANOX dinsdag 21 september 2021 een kennisochtend ecologisch bermbeheer voor gemeenten. Tijdens deze sessie komen verscheidene onderwerpen aan bod zoals maaien en afvoeren, de relatie met de biodiversiteit, voor- en nadelen van verschillende beheermogelijkheden en het kostenplaatje. RANOX-partners Buiting Advies en Natuurpro verzorgen de presentaties en er is daarnaast ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaringen.
U kunt zich hier aanmelden.

Het programma:

  • 9.00 uur: inloop
  • 9.30 uur: introductie ecologisch berm- en maaibeheer door natuurtechnisch adviseur Gert-Jan Koopman van RANOX-vestiging Veenendaal. Hij en zijn collega’s hebben diverse gemeenten geadviseerd over de introductie van ecologisch bermbeheer. Aan de orde komen vragen als: wat is ecologisch berm- en maaibeheer? Welke keuzes kunnen er gemaakt worden en wat levert het op? Ook vertelt Gert-Jan u over de ecologische kansrijkheid van bermen.
  • 10.00 uur: korte pauze.
  • 10.15 uur: presentatie door projectleider ecologie Elmar Prins van Buiting Advies. Buiting Advies ontwikkelde recent voor diverse gemeenten een bermbeheerplan met bermbeheerviewer. Tijdens de presentatie gaat Elmar in op de ontwikkeling van een bermbeheerplan. Dit gebeurt met een bermtype-indeling die we specifiek vaststellen voor een gemeente. Bij de ontwikkeling van het bermbeheerplan is naast verhoging van biodiversiteit altijd aandacht voor de praktische aspecten en de kosten. Met de gemeente spreken we verschillende scenario’s door en ramen we de kosten. We kijken ook naar kostenbesparende mogelijkheden op het beheer. Speciale aandacht is er voor de door Buiting Advies ontworpen bermbeheerviewer. Deze wordt speciaal voor u als gemeente ontwikkeld. Met een druk op de knop heeft u een overzicht van de verschillende bermtypen in uw gemeente. De viewer beschikt over een beheerkalender. Zo kunt u of uw aannemer precies zien in welke maand welke berm op welke wijze moet worden beheerd. En eventueel ook welke bermen op welk moment werkelijk gemaaid zijn.
  • 10.45 uur: ruimte voor vragen, napraten en delen van ervaringen.

Praktische informatie

Wanneer: dinsdag 21 september 2021, 9.30 – 11.00 uur.
Waar: De Koninklijke Ginkel Groep Veenendaal, Nieuweweg-Noord 225.
Kosten: deelname is kosteloos, maar graag wel aanmelden via de bovenstaande link.

Delen: