Sinds de komst van Corona leven we met z’n allen in een bijzondere tijd

De oorsprong van deze crisis ligt in de verstoorde verhouding met de natuur (onze leefomgeving). Vroeger leefden onze voorouders nog in balans met de natuur. Met de komst van de landbouw en later de industrialisatie zijn we dit evenwicht echter volledig kwijtgeraakt. We hebben onszelf boven de natuur gesteld en economische groei is over de hele wereld de drijfveer. Maar ten koste van wat? Zouden deze crisis ook een nieuw begin kunnen zijn, waarbij we wel naar die balans streven?

Natuurpro ziet kansen en wil hierin vooroplopen. In deze nieuwsbrief vindt u voorbeelden van hoe we dit van plan zijn om te gaan realiseren.

Naast de Vogelbescherming, de Vlinderstichting en NL Bloeit sluit ook IVN zich aan als sympathisant van Natuurpro.

Natuurpro is trots te mogen melden dat het Instituut voor Natuureducatie (IVN) zich als sympathisant bij Natuurpro heeft aangesloten. De Vogelbescherming, De Vlinderstichting en NL Bloeit hadden dit al eerder gedaan. Er was al langer een samenwerking met het IVN. Zo waren de hoveniers van Natuurpro de eerste die bij het IVN een cursus over Tiny Forest hebben gevolgd. Het IVN staat voor: Jong en oud laten beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is.

Dit doen ze door middel van natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes waarin zelf leren en zelf doen centraal staan! Met haar 150 professionals, 26.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen vervult het IVN hierin een belangrijke rol. De focus ligt op vier kernthema’s: Kind & Natuur, Natuur in de buurt, Natuur & Recreatie en Natuur & Gezondheid. Het IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Dit sluit naadloos aan bij onze netwerkorganisatie van natuurprofessionals. Meer weten over het IVM.

Van symptoombestrijding naar een duurzame oplossing, hand in hand met een betere leefomgeving en meer biodiversiteit

Door de massale aanplant van lange eikenlanen en het verdwijnen van natuurlijke vijanden van de rups is er een snelweg ontstaan. Een snelweg waarover de eikenprocessierups zich in een razend tempo verspreidt. Maar ook de milde winters van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het ontstaan van een ware plaag met veel overlast. Beheerders en eigenaren van eiken staan onder druk en worden gedwongen om in te grijpen, maar wat zijn de mogelijkheden?

Naast goedbedoelde initiatieven van bewoners, die met het aanbrengen van folie of zelfs plakstrips het probleem onder controle proberen te brengen, zien we dat professionals voornamelijk met biologische middelen de strijd aangaan. Voor de korte termijn helpt dit wel, maar op de lange termijn zet dit het ecosysteem in en rondom de eiken nog meer onder druk. Dit komt doordat deze middelen niet selectief zijn en alle rupsen doden.

Samen met haar partners werkt Natuurpro aan een meer duurzame oplossing. Wilt u hierover meer weten, download dan ons informatieblad Eikenprocessierups en natuurlijke beheersing of bezoek onze Heem site. Download hier de factsheet tegen de eikenprocessierups.

Naast de productpartners RANOX Natuuraannemer en JUB Holland breidt Natuurpro zich uit met Optigrün

Natuurdaken zitten in de lift. In de stad hebben ze een gunstige invloed op de wateropname en het urban heat island effect, maar ook bedrijven zien voordelen, denk aan Breeam-certificering van een groendak.

Dit soort projecten wordt doorgaans door een stadsecoloog of ecologisch adviesbureau begeleid. Een dak met exotische planten is dan geen optie en doet ook geen recht aan de titel natuurdak.

Om een dakbegroeiing te realiseren die beter op de lokale natuur aansluit, moet de juiste ondergrond worden gecreëerd. Optigrün en Natuurpro hebben hier onderzoek naar gedaan en na een proef van drie groeiseizoenen is hier een eigen substraatlijn uit voortgekomen.

De intensieve samenwerking van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat Optigrün nu productpartner van Natuurpro is geworden. Hiermee is alle expertise voor het creëren van een natuurgetrouw dak onder één dak verenigd! Meer weten over Optigrün.

De Bonte Berm volop in ontwikkeling 

In Moerdijk hebben we de eerste monitoring van het tweede groeiseizoen uitgevoerd. De gemeente Moerdijk werd hiermee vorig jaar bekroond tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. Bent u benieuwd naar de beelden van het tweede groeiseizoen? Volg het project dan hier.

Douwe Schut van Buro Bakker betrokken bij herstelplan voor de Knautiabij

De Knautiabij is voornamelijk bekend uit Zuid-Limburg en het Maasdal. Uit het oostelijke rivierengebied waren enkele waarnemingen bekend. De provincie wilde graag iets doen voor deze soort en heeft ATKB/Buro Bakker en ecologisch adviesbureau Stachys daarom opdracht gegeven om te verkennen welke maatregelen er mogelijk zijn. Hiervoor hebben we gesprekken gevoerd met terreinbeheerders. Uit deze gesprekken en onze analyses zijn beheer- en inrichtingsmaatregelen naar voren gekomen. Meer weten over het herstelplan voor knautiabij.

Bij op bloem

Groen in de strijd tegen klimaatverandering

Vooruitlopend op het symposium ’De leefbare stad’ interviewde onze partner Jonkers Tim van Hattum, programmaleider klimaat aan de Wageningen University & Research. Van Hattum werd gevraagd wat we kunnen doen om de negatieve effecten van de klimaatverandering te verminderen. Lees hier het hele interview met Tim Van Hattum.

Woensdag 28 oktober: symposium ‘Groene stad van de toekomst

In verband met de diverse coronamaatregelen is het symposium, dat voor 18 maart gepland stond, uitgesteld. Een nieuwe datum is inmiddels bekend: woensdag 28 oktober 2020. Zet deze datum dus alvast in je agenda! Lees hier meer over het symposium

 

 

 

 

 

Delen: