Het aantal insecten neemt dramatisch af, blijkt keer op keer uit onderzoek.
Dit is iets om ons grote zorgen over te maken, insecten vormen immers als voedselbron en bestuivers een cruciale schakel in de voedselketen.
Om deze achteruitgang een halt toe te roepen, is er een omslag in denken nodig! We moeten af van het traditionele groen, het zogenaamde kijkgroen wat we veel in de tachtiger en negentiger jaren hebben aangelegd en wat maar weinig te bieden heeft voor insecten, aldus Koopman (adviseur Natuurpro).
Juist in het stedelijk gebied kunnen we het verschil maken. De stad heeft een hoge dynamiek en verandert snel, wat maakt dat we sneller kunnen schakelen dan buiten de stad.
Als we naar de stad kijken, hebben we grote opgaven als gevolg van de klimaatsverandering. Zo moeten meer water bergen en steden in warme periodes  verkoelen (het voorkomen van hitte eilanden) en daar liggen kansen, aldus Koopman. Veel van deze problemen kunnen we oplossen met groen. Laat nu bij deze opgave de natuur leidend zijn en laten we kiezen voor invulling met inheems groen. Zo biedt onze inheemse flora prachtige mogelijkheden.

Enkelen voorbeelden waar we aan hebben mogen meewerken zijn:

Bio-steps gemeente Zaanstad
Naarden bestrijdt de eikenprocessierups op natuurlijke wijze, door biodiversiteit
Een natuurgebied in de kern van het Brabantse Haaren
Moerdijk bijvriendelijkste gemeente van 2019

Heem is onderdeel van Natuurpro en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van natuurlijke begroeiing, advies en aanleg, tot jaarlijks beheer. Hiervoor werken ze samen met hoveniersbedrijven en ecologische adviesbureaus. Onder andere de Vlinderstichting en de Vogelbescherming zijn aangesloten als sympathisant en adviserende partij.

Delen: