Aanstaande vrijdag (24 mei) geeft Gert-Jan Koopman samen met Elmar Prins van Buiting Advies een dag cursus aan de gemeente Harderwijk. Deze cursus is op verzoek van de gemeente Harderwijk Het doel van deze dagcursus is het geven van inzicht in het belang van basisprincipes van het ecologisch bermbeheer. De cursus bestaat uit een basiscursus die naar keuze kan worden aangevuld met een verdiepingscursus.

Er zal aandacht worden besteedt aan de inrichtingsaspecten en het toepassen van inheemse kruiden. Tot slot worden er in Harderwijk enkele locaties bekeken. Hierbij is er aandacht voor bermkwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden, aangepast beheer en de aanwezige kruiden.

De werkwijze van de dagcursus

De dagcursus bestaat uit een (ruime) ochtend met enkele powerpoint presentaties waarin korte opdrachtjes/vraagstellingen zijn opgenomen. Dit zal een interactieve cursus zijn waarbij de praktijkervaringen van de cursist worden betrokken bij de presentaties.

Wat wordt er behandeld?

Tijdens de dagcursus zullen de volgende onderdelen aan bod komen:

  • Betekenis van bermen voor de biodiversiteit (waarom ecologisch bermbeheer ?)
  • Opstellen van een ecologisch bermbeheerplan: welke aspecten spelen een rol ?
  • Basisprincipes ecologisch bermbeheer
  • Inrichtingsmogelijkheden bermen en toepassen van inheemse plantenmengsels
  • Inheemse planten/indicatorsoorten (kenmerkende soorten)
  • Veldexcursie met aandacht voor bermtypen, indicatorsoorten, beheermogelijkheden.

Ook voor andere gemeenten

Deze dagcursus is gepland voor de gemeente Harderwijk. Het is echter ook mogelijk om dit voor andere gemeenten te organiseren, iets wat op veel plaatsen een meerwaarde zal hebben. U kunt contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken

Delen: