Natuurpro heeft in samenwerking met Eddy Schabbink van IPC groen een cursus gegeven bij de gemeente Bergen. Bij natuurpro willen we namelijk graag één dag gaan inzetten om een groep van ongeveer 20 meer bewustwording te creëren. “Bewustwording waarvoor dan?” hoor ik u denken. Nou, bewustwording rondom biodiversiteit en ecologisch inrichten en beheren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat niet langer de trainer van IPC Groene Ruimte de verandering gaat bedenken maar de deelnemers zelf. Benieuwd naar hoe de cursus was ingedeeld en waar het precies over ging? Lees dan vooral verder.

Hoe de cursus is ingedeeld

De trainer is verantwoordelijk voor de rode draad en leidt op een structurele wijze de discussies. Daarnaast wordt er gemaakt van de kennis van de deelnemers. Wanneer de trainer merkt dat de kennis op een bepaald onderdeel onvoldoende is wordt deze kennis aangevuld door collega’s of IPC Groene Ruimte. Het is de bedoeling dat hierdoor meer inzichten in processen worden verkregen in plaats van bijvoorbeeld soortenkennis. Het gebruik maken van eigen kennis is erg belangrijk en een stimulans voor het ontwikkelen van draagvlak bij deelnemers.

Ecologische kennis en een praktische aanpak

Het tweede deel van de cursus betreft de ecologische kennis en praktische aanpak met betrekking tot de kruiden en bloemen, want hoe pak je dit nou aan? Het is van groot belang dat er al in een vroeg stadium de juiste beslissingen worden genomen. De meest belangrijke ecologische principes die bij inrichting en beheer een belangrijke rol spelen worden uitgelegd. Op basis van deze principes wordt er inzicht gegeven in de kansen die er liggen. De cursus is onderbouwd met geslaagde en minder geslaagde projecten.In de cursus kwamen de volgende punten aan bod:

  • Welke inheemse kruidensoorten zijn geschikt
  • Wat is de sleutel tot succes in de aanleg
  • Hoe voorkomen we vergrassing middels een goed maaibeheer
  • Wat is het juiste beheer voor instandhouding

Wat kunnen de deelnemers na de cursus?

Na deze bijeenkomst hebben de deelnemers basiskennis van verschillende onderwerpen. Onderwerpen als de principe beginselen van de voedselketen en de samenhang tussen de verschillende organismen. Met deze organismen worden dieren,planten,vissen en insecten bedoeld. Daarnaast hebben de deelnemers praktische kennis met betrekking tot het inrichten en onderhouden van kruiden en bloemen vegetaties verkregen. De deelnemers kijken na de cursus op een andere manier naar de natuur en zijn in staat te redeneren vanuit de natuur en niet vanuit de mens.

Delen: