Biodiversiteitsherstel. Het is ongetwijfeld een mooi woord voor een potje Scrabble. Wij van Natuurpro, het netwerk van natuurprofessionals, kijken er net wat anders tegenaan. We vertellen graag meer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een beweging om de natuur in Nederland te herstellen.

De natuur in Nederland moet rijker en gevarieerder worden, liefst al voor 2030. Dat is de ambitie die in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is geformuleerd. Negentien maatschappelijke organisaties, waaronder de Vlinderstichting die ook aangesloten is bij Natuurpro, zijn betrokken bij het initiatief. Natuurpro was tevens aanwezig bij de eerste onderhandeling van dit initiatief. We juichen het plan uiteraard toe. Binnen Natuurpro werken landschapsarchitecten, ecologen, hoveniers en daktuinspecialisten dagelijks aan ontwikkeling en de herstel van natuur in Nederland. We zien natuurontwikkeling als basis voor een gezonde samenleving. Dat staat ook voorop in het Deltaplan.

Ontwikkelingen van natuur in Nederland

De natuur in Nederland heeft het moeilijk. We sommen een paar ontwikkelingen op:

  • Het klimaat verandert onnatuurlijk snel door ons mensen. We brengen gezamenlijk te veel CO2 in de atmosfeer. Dit heeft grote gevolgen voor de natuur in Nederland.
  • De hoeveelheid insecten is de laatste jaren gigantisch afgenomen.
  • Door toenemende industrie, verkeersbewegingen en landbouw is de natuur in Nederland steeds verder onder druk komen te staan.
  • Door verstedelijking ‘versteent’ onze samenleving. De bebouwing in steden is slecht voor de biodiversiteit. Er is in steden steeds minder ruimte voor vogels, vlinders, bijen, egels en andere dieren. Verstening leidt ook tot andere effecten, bijvoorbeeld op bij heftige regenbuien. Hemelwater wordt minder snel afgevoerd, met kans op wateroverlast. Ook de hittestress in steden is een probleem. Dit vraagt om ‘klimaatadaptatie’, omgaan met de gevolgen van het veranderende klimaat.

Herstel van biodiversiteit en natuur in Nederland

Dit zijn slechts een paar problemen die de kop opsteken. Naast het tegengaan van de klimaatverandering wijzen tal van wetenschappers van bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit (WUR) op het noodzakelijke herstel van de biodiversiteit. Maar wat is biodiversiteit eigenlijk?

De biodiversiteit is de mix aan en van leven in een bepaald gebied. Het gaat om de bomen, planten, dieren, insecten, schimmels; het is het totaalpakket aan levende organismen en hun wisselwerking in het ecosysteem. Herstel van diversiteit is goed voor de natuur van Nederland.

Wat Natuurpro doet voor de natuur in Nederland

Natuurpro spant zich op diverse terreinen in voor behoud en herstel van de natuur in Nederland. Daarbij houden we ons voornamelijk bezig met de leefomgeving van mensen, zoals het bevorderen van groene steden. Daarnaast zetten we ons bijvoorbeeld in voor het behoud van de bij en andere insecten en zijn we groot voorstander van natuurinclusief bouwen.

Netwerk van natuur professionals Natuurpro

Het mooie van Natuurpro is het samenwerkingsverband dat individuele bedrijven binnen ons netwerk met elkaar zijn aangegaan. Van ecoloog tot daktuinspecialist en van landschapsarchitect tot beheerder van de buitenruimte; door samen te werken en kennis te delen geven we prioriteit aan natuurontwikkeling. Daar is de natuur in Nederland, of dat nu vormgegeven wordt bij Natuurpro of in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, zeker bij gebaat.

Meer weten? Neem snel contact op.

Delen: