De biodiversiteit staat hoog in het vaandel bij Natuurpro, het landelijke netwerk van groenpartners dat actief werkt aan het vergroenen van een natuurlijke leefomgeving. In dat kader verscheen vorige maand een interessant boek: ‘Planten van hier’. Het mag gezien worden als een heus praktijkboek voor een duurzame leefomgeving.

De biodiversiteit is het uitgangspunt in ‘Planten van hier’, waarin de huidige inheemse flora als uitgangspunt genomen wordt. De ruim 1400 inheemse plantensoorten geven samen het Nederlandse natuur landschap zijn charme en ecologische waarde.

Maar zoals u ongetwijfeld weet, is die ecologische waarde – en de biodiversiteit – onder druk komen te staan en achteruit gegaan. Dat heeft onder meer te maken met intensieve landbouw, verstedelijking en de aanleg van infrastructuur. Daardoor verdwijnen plantensoorten in rap tempo.

Natuurpro en de biodiversiteit

Maar er is ook hoop, zo weten de schrijvers van dit boek en onderschrijven we vanuit Natuurpro. ‘Waar natuur wordt beschermd en hersteld, kunnen soorten ook weer relatief snel terugkeren’. Het boek ‘Planten van Hier’ beschrijft en illustreert de voordelen van een gevarieerd en natuurrijk landschap: voor onszelf, voor de biodiversiteit en zelfs voor onze economie. Dit boek biedt tal van handvatten om de eigen omgeving bloemrijk te maken. Om die reden beveelt Natuurpro dit boek van harte aan.

Natuurpro en ‘Planten van hier’

‘Planten van hier’ is van de hand van Henny Ketelaar e.a en uitgegeven door de KNNV uitgeverij. Het ISBN-nummer van het boek is 978 90 5011 6695. Naast Ketelaar hebben partners van Natuurpro ook bijdragen geleverd aan de totstandkoming van het praktijkboek. Zo heeft Gert-Jan Koopman, één van de initiatiefnemers van Natuurpro, inhoudelijke bijdragen geleverd. Ook Kars Veling van de Vlinderstichting is één van de betrokken auteurs. Op www.plantenvanhier.nl kunt u meer informatie vinden en het boek bestellen.

Delen: