Kun je je afgelopen zomer nog herinneren? De droogste en warmste zomer in 40 jaar. Het klimaat verandert en als we niets doen krijgen we in Nederland een tekort aan drinkwater, slechte oogsten en meer kans op overstromingen.

Nu zijn de negatieve gevolgen nog te minimaliseren. Het is dan ook niet voor niets dat afgelopen week het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie is getekend. Hoe zorgen we er voor dat Nederland een leefbaar land blijft, ook voor de volgende generaties? In dit artikel gaan we in op het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.

€600 miljoen vrijgemaakt voor klimaatadaptatie

Deze maand tekende minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Dit deed zij niet alleen, maar samen met gemeenten, waterschappen en provincies. De komende jaren wordt zo’n €600 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in klimaatadaptatie.

Aan de slag met klimaatadaptatie

De komende jaren worden steden groener, door minder te bestraten en meer groen te planten. Voorzieningen om water te bergen worden ontwikkeld in zowel stedelijke gebieden als op het platteland. Doel hiervan is dat het geborgen water wordt ingezet in tijden van droogte.

Minister van Nieuwenhuizen: “Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering.”

(Rijksoverheid, 2018)

Het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie beslist dat als eerde stresstesten worden uitgevoerd om te kijken waar op lokaal niveau klimaat overlast problemen oplevert. Op basis van deze stresstesten wordt in 2020 bepaald met welke projecten de €600 miljoen het meest effectief kan worden ingezet.

Klimaatadaptatie in Nederland

Klimaatadaptatie is het aanpassen van de samenleving aan het actuele, of verwachte klimaat. Dit doen we om de schade te beperken en de kansen van de klimaatverandering te benutten. Klimaatadaptatie moet er voor zorgen dat onze leefomgeving weerbaar is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals:

  • Toenemende kans op wateroverlast
  • Hitte
  • Droogte
  • Overstromingen

Tijd om ons aan te passen aan het klimaat

Hoe groot de klimaatproblemen straks in Nederland zijn, hangt volledig van onszelf af. Wanneer we ons niet genoeg aanpassen aan het klimaat, kan de schade door extreme regenval en droogte tot 2050 oplopen naar €71 miljard (Deltares, 2012).

Delen: