Afgelopen zomer is het uitzonderlijk lang warm en droog geweest. Dit heeft natuurlijk effect op de natuur om ons heen. Zo weten we dat extreme droogte in Nederland altijd hevige regenval tot gevolg heeft.

Welk effect heeft de lange droogte op de natuur en hoe gaan we hiermee om? We vroegen het Jonkers hoveniers, partner van Natuurpro, en schreven aan de hand van hun verhaal dit artikel over de droogte in Nederland en hoe om te gaan met extreme regenval. Jonkers is partner van Waterklaar en adviseert, begeleidt en realiseert water klare oplossingen voor bedrijven, particulieren en gemeenten.

Extreme droogte in de zomer

Het klimaat verandert, dat weten we al een tijd. Hierdoor krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met lange perioden van hitte en droogte. In eerste instantie lijkt dit positief. De terrassen zitten vol en mensen genieten van het warme weer.

Toch heeft het vooral nadelige gevolgen, gelukkig komt er steeds meer aandacht voor hittestress. De enorme hitte zorgt namelijk op den duur voor hogere sterfte- en ziektecijfers en ook de arbeidsproductiviteit bij mensen gaat omlaag. Vooral in steden is dit een probleem. Hier zijn namelijk veel hoge gebouwen en veel wegen te vinden en maar weinig groen en water om de omgeving af te koelen.

Hittestress

Wat kunnen we doen om de nadelige gevolgen van hittestress te verminderen? Gelukkig een heleboel! Ook volgens Jonkers hoveniers is het hoog tijd dat we in actie komen voor een duurzamere, groenere leefomgeving. Groen kan water vasthouden en verkoelt de omgeving door de verdamping van vocht. Het vergroenen van de leefomgeving is dan ook de oplossing voor het bestrijden van hittestress!

“Jonkers zet zich in voor biodiversiteit en het klimaat.”

Wateroverlast

Door het veranderende klimaat ontstaan niet alleen lange periodes van droogte, maar worden we ook vaker overbelast door hevige regenval. Beide uitersten zijn een gevolg van de klimaatverandering.

Riolen kunnen extreme neerslag niet aan

Eén van de problemen van wateroverlast, is dat de riolering de enorme neerslag niet aankan. Het water kan niet altijd snel genoeg afgevoerd worden. Wat we kunnen doen is het waterklaar maken van tuinen, door bijvoorbeeld te kiezen voor waterdoorlatende verharding in de tuin. Dan kan het water in de bodem wegzakken, waardoor het niet altijd via het riool afgevoerd hoeft te worden. Zo voorkomen we wateroverlast op straat en in de tuin.

Is jouw tuin klaar voor het water en de hitte?

Er zijn meer oplossingen om de tuin waterklaar te maken, die ook meehelpen in het bestrijden van hittestress. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Beplanting in de tuin
 • Groene daken
 • Regenwateropslag
 • Wadi’s

Beplanting in de tuin

Wateroverlast verminderen door de tuin vol te zetten met groen. Tegels mogen dan onderhoudsvriendelijk zijn, maar verharde tuinbestrating zorgt er ook voor dat water niet gemakkelijk weg kan lopen. Planten en bomen daarentegen zorgen ervoor dat water in de grond weg kan zakken en nemen een deel van het water op. Dit zorgt dan weer voor verkoeling.

Groene daken

Een groendak brengt vele voordelen met zich mee. Net als beplanting in de tuin, zorgt een groendak er bij extreme neerslag voor dat het water weg kan komen. Een groendak absorbeert het water en zorgt voor verdamping van het water. Door de verdamping van het water kan het op dit dak tot wel 40 graden koeler zijn dan op een normaal dak. Een positief effect!

Daarnaast brengt een groendak de volgende voordelen met zich mee:

 • Verhoogt de biodiversiteit
 • Zorgt voor een schonere lucht
 • Verlaagt de omgevingstemperatuur en vermindert hittestress
 • Langere levensduur van het dak
 • Geluiddemping

Vanuit de organisatie Heem zijn er samen met Optigroen speciale substraten ontwikkeld voor de aanleg van groene daken. Door daken te voorzien van inheemse vegetatietypen in plaats van het ‘standaard’ Sedum geven we de natuur in het stedelijk gebied een kans en optimaliseren we het leefklimaat.

Wadi’s

Wadi staat voor “Water Afvoer Door Infiltratie”. Een wadi zorgt er dus voor dat hemelwater wordt opgevangen en vervolgens kan infiltreren in de bodem. Het werkt als volgt:

 • Het water valt
 • Het water infiltreert in de bodem
 • Het water komt gezuiverd in het grondwater terecht

Een wadi zorgt ervoor dat het riool minder belast wordt, maar ook dat het grondwater wordt aangevuld.

De oplossing is simpel: meer groen!

Klimaatproblemen als het afnemen van de biodiversiteit, hittestress en wateroverlast kunnen we aanpakken. Wat we nodig hebben is meer groen. Denk bijvoorbeeld aan groene daken, tijdelijke natuur of wadi’s.
Ook tijdelijke natuur is een mooie oplossing. Braakliggende terreinen kunnen worden ingevuld met tijdelijke natuur, waardoor de biodiversiteit toeneemt.

Samenvattend is het belangrijk dat we op een slimme manier omgaan met water, waardoor er geen periodes zijn dat we een watertekort hebben en geen periodes waarin we last krijgen van overstromingen door de hoeveelheid water. Door op de juiste manier met water om te gaan en meer groen in onze omgeving toe te voegen kunnen we hier samen voor zorgen.

Delen: