Als netwerkorganisatie, ondersteunen de partners van Natuurpro elkaar bij verschillende projecten. Eén van de partners van Natuurpro, HOEK, is vanaf de introductie van Tiny Forest in Nederland betrokken bij dit concept. HOEK heeft in 2015, in samenwerking met IVN, het eerste Tiny Forest van Europa aangeplant in Zaandam.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos. Een Tiny Forest dankt zijn naam aan het feit dat dit bos ongeveer zo groot als een tennisbaan is. Een Tiny Forest is drie keer zo dicht beplant als een normaal bos. Hier worden drie bomen per vierkante meter geplant, terwijl in een normaal bos slechts één boom of minder per vierkante meter te vinden is. Het concept komt neer op intensieve grondbewerking en bemesten met lokale meststoffen. Vervolgens wordt er een assortiment inheemse beplanting aangebracht.
In 2015 haalde IVN de grondlegger van het concept naar Nederland, Shubhendu Sharma. Vervolgens werd in december 2015 het eerste Tiny Forest van Europa aangelegd door IVN, Sharma, gemeente Zaandam, Hoek Hoveniers, schoolkinderen en buurtbewoners. Midden in de stad Zaandam.

Grondlegger Shubhendu Sharma

Shubhendu Sharma is een Indiase ingenieur die werd geïnspireerd door de Miyawaki-methode. Dr. Miyawaki ontwikkelde een methode om inheemse bossen te herstellen. Shubhendu Sharma gebruikte deze methode voor kleine bossen in een stadsomgeving. Sharma creëert deze kleine bossen door de grond met microben en biomassa te bewerken, waardoor het natuurlijke groeiproces wordt versnel. Dankzij deze methode kunnen kleine bossen in de stad worden aangelegd die na 10 jaar al ontwikkeld zijn tot een volwassen bos.

Tiny Forest

De voordelen van een Tiny Forest

De mini-bossen brengen grote voordelen met zich mee. Zo stimuleren de Tiny Forests de biodiversiteit, bleek uit onderzoek van Wageningen Environmental Research. Doordat het kleine bos enorm veel verschillende soorten bomen bevat, trekt dit insecten en vogels aan. Uit onderzoek is gebleken dat het tevens de luchtkwaliteit verbetert, de hittestress in de stad verminderd en de mini bosjes dragen bij aan een vergrote waterberging. Uit vervolgonderzoek moet blijken of Tiny Forests tevens de luchtkwaliteit verbeteren, hittestress in de stad verminderen en bijdragen aan een vergrote waterberging. Zo heeft een Tiny Forest een positief effect op de gezondheid van mensen in de omgeving. Meer natuur zorgt voor minder stress!

Minder afstand tussen mens en natuur

Naast eerder genoemde voordelen, brengt een Tiny Forest mens en natuur dichter bij elkaar. Er is nog niet eerder zo’n grote afstand geweest tussen mens en natuur als nu het
geval is. Maar zo’n Tiny Forest in de wijk, zorgt voor nieuwsgierigheid bij de wijkbewoners. Zo krijgen mensen in de stad de kans de natuur te ontdekken en hier meer over te leren. Zo wordt het Tiny Forest een leerzame ontmoetingsplek in de natuur.

Hoek: “In een ideale toekomst zal elke buurt zijn eigen minibos hebben en is het weer normaal voor mensen in contact te zijn met bossen en natuur.”

Partner Hoek Hoveniers nauw betrokken bij aanleg Tiny Forest

Hoek heeft in samenwerking met IVN de eerste Tiny Forest in Nederland aangelegd, omdat dit nieuwe initiatief goed past bij onze 80/20-mentaliteit: 80% van onze werk is traditioneel werk, waarmee wij ons bedrijf laten draaien; 20% van ons werk moet innovatief en vernieuwend zijn om ons bedrijf toekomstbestendig te houden.

Tiny Forest

Bovendien past het samen planten van een biodivers mini bos, met kinderen en vrijwilligers, bij onze kernwaarden van participatie en natuurontwikkeling. Onze passie voor natuur en groen over te dragen aan de jonge kinderen, die ontzettend enthousiast meedoen aan het planten van de boompjes, is niet alleen een belangrijke ervaring wat wij willen delen. Het zorgt ook voor het voortzetten van het hoveniers vak. De natuur weer terug te brengen in de stedelijke omgeving met al zijn baten voor de leefbaarheid en gezondheid van mens en dier, is voor ons ook een reden met ontelbare waarde.

Hoek: “Hoewel Tiny Forest altijd bijzonder zal blijven, moet het ook standaard worden voor de leefbaarheid van de mens.”

Inmiddels groeit het concept van Tiny Forest en eventueel wordt het een deel van onze 80% werkzaamheden. Hoewel Tiny Forest altijd bijzonder zal blijven, moet het ook standaard worden voor de leefbaarheid van de mens; in een ideale toekomst zal elke buurt zijn eigen minibos hebben en is het weer normaal voor mensen in contact te zijn met bossen en natuur.

100 Tiny Forests in Nederland

Het Tiny Forest project breidt zich uit in Nederland. Steeds meer gemeenten geven aan dat ze partner willen worden. Het doel van initiatiefnemer IVN is om binnen vier jaar 100 Tiny Forests te realiseren in Nederland. Tiny Forest is een Registered Trademark van IVN. Op de website van IVN leest u meer over de ontwikkeling van het project Tiny Forest.

Partners Natuurpro zetten zich in voor Tiny Forest

De partners van Natuurpro zullen het voorbeeld van HOEK volgen en zich specialiseren in de aanleg van Tiny Forest.

Delen: